اضطراب و افسردگی دربیماران دیالیزی و کم تحرکی

محققین دریافتند که افسردگی و اضطراب زیاد در میان بالغینی که دیالیز می شوند با کم تحرکی و عدم آمادگی جسمانی آن ها همبستگی دارد. همودیالیز یک درمان حیاتی برای صدها و هزاران فرد مبتلا به نارسایی کلیوی محسوب می شود. این روش یک شیوه پزشکی برای حذف آب و مواد زاید از خون است و به اصلاح تعادل آب و الکترولیت ها کمک می کند. در واقع این روش کار کلیه را انجام می دهد و به آن کلیه مصنوعی می گویند. با توجه به افزایش میزان نارسایی کلیوی محققین در پی راهی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به این عارضه هستند. در این مطالعه محققین در ارزیابی این دسته بیماران دریافتند که افسردگی و اضطراب بالای آن ها با کم تحرکی و ورزش نکردن رابطه دارد. نتایج این مطالعه در Journal of Renal Nutrition  به چاپ رسید. محققین در این مطالعه حدود 72 بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی که با همودیالیز به طور نسبی سلامتی خود را بدست آورده بودند را با 39 فرد سالم که دیالیز نمی شدند، مقایسه کردند. آن ها دریافتند که بیماران دیالیزی در مقایسه به افراد سالم بسیار افسرده و مضطرب هستند. علاوه بر این آن ها دریافتند، بیماران دیالیزی که از افسردگی و اضطراب رنج می برند، بسیار کم تحرک بودند و میزان فعالیت بدنی شان بسیار کم بود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، بیماران دیالیزی به طور معمول تحرک کمی در مقایسه با افراد سالم دارند، در حالی که پرداختن به فعالیت ورزشی موجب افزایش وضعیت شناختی و عملکردی مغزشان خواهد شد. محققین پیشنهاد کردند که برای رفع ابهامات موجود در این زمینه بهتر است مطالعه ای با هدف افزایش ظرفیت آمادگی بدنی این دسته از بیماران انجام شود و میزان افسردگی و اضطراب در آن ها ارزیابی گردد. 

منبع:
 
Min Zhang, et al. Depression, and Physical Activity and Performance in Maintenance Hemodialysis Patients. Journal of Renal Nutrition, 2014.
 

نظرات بسته شده است.