اضافه وزن می تواند باعث عود سرطان پستان شود

پژوهشگران یافتند زنان سنگین تر در معرض خطر بیشتری برای بازگشت مجدد رایج ترین نوع سرطان پستان پس از درمان بوده و احتمال کمتری برای نجات از این بیماری دارند.
برای ارزیابی اثر چاقی به طور مستقل از سایر فاکتورها، دکتر اسپارانو و همکاران وی وضعیت سلامتی و  نمایه توده بدنی 4770 زن مبتلا به سرطان پستان درجه 1 تا 3  را مورد ارزیابی قرار دادند.
از میان افرادی که در این مطالعه وارد شدند صرفنظر از وضعیت هورمونی، زنان چاق نسبت به سایرین 17% خطر بیشتری برای عود بیماری یا مرگ ناشی از سرطان داشته و تا 24%  خطر مرگ و میر کلی بیشتری داشتند. این اثرات در سرطان پستان نوع گیرنده هورمون مثبت قابل توجه تر بود. چاقی با 24% شانس ضعیف تر بقای بیماری و 37% بقای کلی کمتر همراه بود. BMIبالاتر در زمان تشخیص، با عواقب بدتر هم در بقا و هم در بازگشت مجدد سرطان پستان گیرنده هورمون مثبت که شایع ترین نوع این سرطان است، مرتبط می باشد.
BMI بالاتر(> kg/m2 30) یک فاکتور مهم مرتبط با بقای ضعیفتر در این نوع سرطان می باشد. افزایش نمایه توده بدنی باعث افزایش چشمگیر خطر عود سرطان پستان و پیرو آن مرگ می‌شود.
پژوهشگران این مطالعه خاطرنشان کردند، با این حال همچنان نامشخص است که آیا مداخلات در رژیم غذایی و شیوه زندگی و در نتیجه  کاهش وزن بعد از تشخیص سرطان پستان می تواند به کاهش خطر عود و منافع ثانویه در کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی منجر شود یا خیر.

منبع:

Sparano JA, et al "Obesity at diagnosis Is associated with inferior outcomes in hormone receptor-positive operable breast cancer" Cancer 2012

 

نظرات بسته شده است.