اضافه وزن موجب افزایش خطر بروز نوعی تومور مغزی می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه متاآنالیز نشان داد که اضافه وزن یا چاقی موجب افزایش بروز نوعی تومور مغزی به نام منینژیوما می شود. سالیانه از هر 100000 نفر حدود 5 تا 8 نفر به منینژیوما دچار می شوند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Gundula Behrens ؛ "یافتن عوامل خطر ابتلا به منینژیوما بسیار اهمیت دارد به دلیل این که شناخت کمی در این زمینه وجود دارد، بنابراین ما نمی توانیم توصیه های زیادی در زمینه تغییرات لازم به افراد داشته باشیم." وی در ادامه افزود: " با توجه به افرایش میزان ابتلا به چاقی و پیشرفت غیر قابل پیش بینی به این تومور ویژه، یافته های این مطالعه اهمیت زیادی در تقویت راهبردهای موجود در زمینه کاهش خطر ابتلا به این بیماری دارد."در این مطالعه تمامی پژوهش های موجود در زمینه نمایه توده بدنی، فعالیت بدنی و تومور منینژیوما و گلیوما جستجو شد. این دو تومور رایج ترین تومورهای مغزی در بالغین هستند. به طور کلی، 12 مطالعه در زمینه نمایه توده بدنی و 6 مطالعه در زمینه فعالیت بدنی انجام شده بود که شامل 2982 مورد منینژیوما و 3057 مورد گلیوما می شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که در مقایسه با وزن طبیعی، احتمال ابتلا به تومور منینژیوما در افراد دارای اضافه وزن 21درصد و در افراد چاق 54درصد بیشتر است. اضافه وزن و چاقی به ترتیب با نمایه توده بدنی 9/29-25 و 30 تعریف می شوند.  مقاله مرتبط با این مطالعه به صورت آنلاین در مجله Neurology  منتشر شد.

منبع:


G. Behrens, et al. Body mass index, physical activity, and risk of adult meningioma and glioma: A meta-analysis. Neurology, 2015
 

نظرات بسته شده است.