اسید چرب اُمگا 3 خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد

بر اساس نتایج مطالعه ای در دانشگاه Eastern فلاند که در مجله Diabetes Care به چاپ رسید نشان داده شد که غلظت بالای سرمی اسیدهای چرب اُمگا 3 می تواند به کاهش خطر ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 کمک کند. در این مطالعه منبع اصلی  اُمگا3  ماهی بود. دیابت نوع 2 یکی از بیماری های شایع و رو به افزایش در سرتاسر جهان است و فلاند یکی از این کشورها می باشد. اضافه وزن یکی از عوامل خطر اصلی است، این بدان معنا است که رژیم غذایی و سایر تغییرات سبک زندگی نقش مهمی را در گسترش بیماری دیبات نوع 2 ایفا می کنند. مدارک نشان می دهد که که کنترل وزن، فعالیت ورزشی و مقادیر اسید لینولئیک سرمی در کنار سایر عوامل، با کاهش خطر ابتلا به دیبات همراه است. با وجود این، یافته های مطالعات در زمینه اثر دریافت اسیدهای چرب اُمگا3 یا اسیدهای چرب بلند زنجیره و خطر ابتلا به دیابت متناقض است. برخی از مطالعات نشان می دهد که افزایش دریافت ماهی با کاهش خطر ابتلا به دیابت همبستگی دارد. بدین منظور در این مطالعه، غلظت سرمی اسیدهای چرب اُمگا3 در 2212 مرد در دامنه سنی 42 تا 60 سال بررسی شد. در طی 3/19 سال پیگیری در حدود 422 مرد مبتلا به دیابت تشخیص داده شد. آزمودنی ها بر اساس مقادیر سرمی اسیدهای چرب اُمگا3 به 4 گروه تقسیم شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که خطر ابتلا به دیابت نوع در مردانی که مقادیر اُمگا 3 سرمی بالایی داشتند حدود 33درصد کمتر  از آزمودنی هایی بود که اسیدهای چرب اُمگا 3 سرمی کمتری داشتند. بر اساس نتایج این مطالعه پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و دریافت حداقل دو واحد ماهی به ویژه ماهی های چرب توصیه شد. ماهی هایی از قبیل سالمون، ساردین، هرینگ، مارکل و … غنی از اسیدهای چرب اُمگا 3 می باشند. 
 
 
Reference: Jyrki K. Virtanen, et al. Serum Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Risk of Incident Type 2 Diabetes in Men: The Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Diabetes Care, January 2014.
 

نظرات بسته شده است.