استروژن و چربی موضعی

زنان همواره بر این باورند که آن ها در مقایسه با مردان بیشتر چاق می شوند، به ویژه پس از یائسگی. البته روشن شده است که استروژن؛ که یک هورمون اصلی جنسی در زنان است و در دوران باروری زنان ترشح می شود، مسئول این پاسخ می باشد. با وجود این، سازوکار عمکلردی استروژن هنوز مشخص نشده است. مطالعات نشان داده اند که سلول چربی  استروژن و سایر هورمون های جنسی را جذب می کند، علاوه بر این خود نیز هورمون هایی ترشح می کند. نقش این هورمون ها در تجمع چربی هنوز روشن نیست، علاوه بر این مشخص نشده است که چرا زنان تمایل دارند بیشتر به صورت گلابی شکل ( pear-shape) یعنی تجمع چربی در اطراف ران و باسن چاق شوند، در حالی که مردان بیشتر به صورت سیبی شکل ( apple- shape)  یعنی تجمع چربی در اطراف شکم چاق می شوند. به منظور پاسخ به این سؤالات، گوین و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیای شرقی به ارزیابی اثر استروژن بر تجمع چربی موضعی پرداختند.  آن ها دریافتند که اثرات استروژن بر نواحی تجمع چربی به میزان زیادی به محل ویژه ی تجمع چربی و مداخلات چربی سوزی در این نواحی بستگی دارد.  این مطالعه بر روی 17 زن دارای اضافه وزن تا چاق در دامنه ی سنی 18 تا 44 سال و غیر یائسه انجام شد. اطالاعات لازم در مورد هر آزمودنی از قبیل وزن، قد، درصد چربی، توده ی بدون چربی و حداکثر اکسیژن مصرفی ( اندازه ی آمادگی بدنی) اندازه گیری شد. سپس محققین برای شروع لیپولیز و تجزیه چربی ها انواع مختلف مداخلات را بر روی آزمودنی ها انجام دادند. علاوه بر این آن ها یک جلسه فعالیت ورزشی را با شدت زیر بیشینه انجام دادند ( این نوع فعالیت وزرشی در تجزیه ی چربی ها بسیار کارآمد است). نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد کرد که تأثیرات گوناگون استروژن بر بافت چربی به محل تجمع آن بستگی دارد. در مجموع، این اثرات می تواند به حفظ حالت گلابی شکل زنان غیر یائسه حتی با پرداختن به فعالیت ورزشی یا سایر روزش های تجزیه ی چربی کمک کند. با وجود این در این مطالعه نشان داده شد که استروژن در زنان یائسه باعث تجمع چربی در ناحیه ی شکمی خواهد شد. برای روشن شدن سازوکار این اثرات ضدو نقیض نیاز به مطالعات بیشتری است

منبع:

Kathleen M. Gavin, et al. Estradiol Effects on Subcutaneous Adipose Tissue Lipolysis in Premenopausal Women are Adipose Tissue Depot Specific and Treatment Dependent. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, 2013 .

 

.
 

نظرات بسته شده است.