استرس والدین موجب چاقی کودکان می شود

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در Michael's Hospital نشان داده شد که استرس والدین می تواند موجب افزایش وزن و چاقی کودکان شود. به بیان دقیق تر در این مطالعه نشان داده شد که شاخص توده بدنی کودکان  والدینی که استرس بالایی داشتند، حدود 2 درصد بیشتر از کودکانی که والدین آن ها زندگی آرامی داشتند، بود. علاوه بر این، شاخص توده بدنی کودکانی که والدینشان زندگی بسیار پر مشغله و پر استرسی داشتند نیز در حدود 7 درصد بیشتر گزارش شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " روحیات و حالات والدین اثر بسزایی بر کودکان دارد، و متعاقب آن این شرایط می تواند بر عادات خوردن، فعالیت بدنی آن ها اثر داشته باشد، و  اگر روند افزایش وزن ادامه یابد، در مراحل بعدی زندگی می تواند زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری های مزمن گردد." وی در ادامه افزود؛" تا به حال مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است و  این پژوهش، اولین مطالعه ای است که به ارزیابی رابطه بین میزان استرس والدین و افزایش وزن کودکان آن ها پرداخته است." نتایج این مطالعه در Pediatric Obesity  چاپ شد.در این مطالعه، مقادیر شاخص توده بدنی کودکان هر ساله مورد ارزیابی قرار گرفت، و روحیات و میزان استرس والدین آن ها نیز از طریق پرسشنامه ارزیابی شد. والدین در شرایط استرس باید رفتارهای خود کنترل کنند، زیرا این موضوع می تواند زمینه ای باشد برای کاهش میزان فعالیت بدنی و از همه مهم تر تغییر الگوی های غذایی و پیروی از عادات غذایی غلظ و ناسالم.  استرس والدین موجب بروز استرس در کودکان می شود. در این شرایط آن ها بیشتر می خورند و فعالیت بدنی کمتری دارند و یا این که استرس موجب بروز واکنش هایی در بدنشان شده که موجب افزایش وزن و چاقی در آن ها می گردد.
منبع:


Reference:K. Shankardass, et al. Parental stress increases body mass index trajectory in pre-adolescents. Pediatric Obesity, 2013.
 

نظرات بسته شده است.