از تلفن همراه خود برای کاهش وزن کمک بگیرید

بر اساس گزارش پژوهشگران، فن آوری تلفن همراه می تواند در کاهش وزن به مردم کمک کند. نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است، افرادی که علاوه بر برنامه استاندارد متخصص از یک دستیار شخصی دیجیتال استفاده می کنند، نسبت به سایرین کاهش وزن بهتری خواهند داشت.
دراین مطالعه 69 نفر با شاخص توده بدنی حدود 36 شرکت داشتند، یک گروه از این افراد تحت یک برنامه کاهش وزن استاندارد قرار گرفته و گروه دیگر علاوه بر این برنامه کاهش وزن از یک دستیار شخصی دیجیتال نیز بهره می بردند. شرکت کنندگان در هر دو گروه به طور منظم توسط متخصص تغذیه، روانشناس و یا پزشک برای تغییر عادات غذایی، فعالیت بدنی و تغذیه ملاقات میشدند. علاوه بر این در گروه دارای دستیار شخصی برنامه ای بر روی تلفن همراه   نصب شده بود که بر اساس اطلاعات ثبتی شرکت کننده ها، کالری دریافتی روزانه و هفتگی را به آنها گزارش میداد، برنامه دوم به آنها در دستیابی به اهداف فعالیت بدنی کمک میکرد و در نهایت هر دو هفته توسط مربی تلفنی راهنمایی های فردی دریافت می کردند.
نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که از تلفن همراه خود استفاده می کردند نسبت به گروه دیگر به طور قابل توجهی کاهش وزن بیشتری بعد از 3،6،9 و 12 ماه از شروع برنامه داشتند. این اختلاف کاهش وزن بین دو گروه تقریبا 6/3 کیلوگرم بود. احتمال از دست دادن 5% از وزن برا ی گروه تلفن همراه 6 برابر بیشتر بود.
پژوهشگران دانشکده پزشکی شیکاگو اعلام کردند این فن آوری منافع استفاده از درمان های رفتاری فشرده برای چاقی و اضافه وزن را افزایش میدهد. شواهد قبلی نشان داده بود که مداخله از طریق اینترنت و تلفن می تواند به اندازه روش های حضوری موثر باشد.

منبع:

Spring B, et al "Integrating technology into standard weight Loss treatment: A randomized controlled trial" Arch Intern Med 2012

نظرات بسته شده است.