ارتباط چاقی با ناتوانی در میانسالی

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است، زنانی که در سن بازنشستگی خود چاق هستند، خطر بیشتری برای مرگ داشته و هم چنین احتمال ناتوانی های جسمی در سال های باقیمانده عمرشان بیشتر است. به گفته این پژوهشگران زنان چاق 3 تا 6 برابر بیشتر در معرض خطر ناتوانی های جسمی در اواخر عمر هستند که تحرک را برای آنها دشوار یا غیرممکن می کند، میزان این خطر با افزایش سطح چاقی بیشتر می شود.
میزان شیوع چاقی به سرعت در حال افزایش است بطوریکه یک سوم از زنان ایالات متحده بالای 75 سال چاق هستند، این اضافه وزن نه تنها طول عمر را کاهش میدهد بلکه به شدت کیفیت زندگی یک زن مسن را تحت تاثیر قرار میدهد.
در این مطالعه نزدیک به 37 هزار زن مسن شرکت داشتند. پژوهشگران با بررسی اطلاعات این زنان در این مطالعه یافتند حدود 12% زنان با وزن نرمال در سن 85 سالگی دچار مشکلات جسمی حرکتی شده اند بطوریکه برای حرکت به واکر یا وسایل دیگر وابسته اند. درحالیکه این میزان در زنان چاق 25 تا 34% افزایش میابد.
به طور کلی دور کمر بیشتر از 35 اینچ با خطر مرگ زودتر در ارتباط بود.
به گفته این پژوهشگران چاقی حتی در سنین بالاتر عامل خطر مهمی برای بسیاری پیامدهای منفی بهداشتی  بوده و مداخلات کاهش وزن می تواند در بهبود سلامت آنها موثر باشد.

منبع:

Eileen Rillamas-Sun,et al “Obesity and Late-Age Survival Without Major Disease or Disability in Older Women”Nov. 11, 2013, JAMA Internal Medicine

نظرات بسته شده است.