ارتباط مصرف گوشت قرمز و نوشابه انرژی زا با بیماری قلبی

بر اساس یافته های جدید ترکیبی که د رگوشت قرمز وجود دارد و هم چنین بعنوان مکمل به بسیاری نوشیدنی های انرژی زا افزوده می شود می تواند باعث سختی و گرفتگی عروق یا آترواسکلروزیز شود.
پژوهشگران معتقدند باکتریی که در سیستم گوارشی انسان زندگی می کند، این ترکیب را که کارنیتین نام دارد، به تری متیلامین N اکساید (TMAO) تبدیل می کند؛ پیش از این مطالعات نشان داده اند که این ترکیب بروز بیماری قلبی در انسان را افزایش می دهد.
پژوهشگران به سرپرستی دکتر Stanley Hazen، به بررسی حدود 2600 بیمار تحت ارزیابی های قلبی پرداختند. میزان کارنیتین و TMAO در افراد همه چیز خوار و گیاه خوار و گیاه خواران مطلق اندازه گیری شد.
 نتایج نشان داد سطوح بالای کارنیتین با افزایش خطر بروز بیماری قلبی، حمله قلبی، سکته و مرگ های ناشی از بیماری قلبی در ارتباط است. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد رژیم غذایی سرشار از کارنیتین رشد باکتری متابولیزه کننده کارنیتین را تحریک کرده و منجر به  تولید میزان بیشتری TMAO می شود.
میزان TMAO در افراد گیاه خوار و گیاه خواران مطلق نسبت به افراد همه چیز خوار پایین تر بود. شگفت آور اینکه حتی در صورت مصرف بالای کارنیتین درافراد گیاه خوار، تولید TMAO در بدن آنها ناچیز بود. پژوهشگران عنوان کردند نوع باکتری های ساکن دستگاه گوارش انسان توسط الگوی طولانی مدت رژیم غذایی تعیین می شود. در واقع گیاه خواران به دلیل نوع الگوی غذایی قابلیت کمی برای تولید TMAO از کارنیتین دارند که خود توضیح دهنده  یکی از مزایای این رژیم غذایی برای سلامتی قلب است.
کارنیتین به طور طبیعی در گوشت قرمز وجود دارد اما یکی از ترکیباتی است که به نوشابه های انرژی زا افزوده می شود.

منبع:

Stanley Hazen,et al “Intestinal microbiota metabolism of l-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis”  Nature Medicine, 7 April 2013

نظرات بسته شده است.