ارتباط سرطان و چاقی

افرادی که گمان می کنند اضافه وزن و چاقی آسیبی به آنها نمی رساند بهتر است که در این مورد تجدید نظر نمایند. طبق مطالعات جدید نمایه یا شاخص تودۀ بدن بالا( یعنی BMI ی بالاتر از 25 ) با افزایش احتمال ابتلا به سرطان در ارتباط است. نمایۀ تودۀ بدن بیانگر ارتباط قد و وزن است.
به نظر می رسد، ارتباط سرطان با اضافه وزن و چاقی کمتر از واقعیت در نظر گرفته می شود. به ویژه تشخیص اضافه وزن در افراد مسن که با کاهش بافت عضلانی و افزایش چربی مواجه هستند سخت تر است و این موضوع می تواند معنای نمایۀ تودۀ بدن را مختل کند. بنابراین دانشمندان بر آن شدند تا طی مطالعه ای از طریق به کار گرفتن ضریب های قابل استناد جمعیتی، ارتباط نمایۀ تودۀ بدن و احتمال ابتلا به سرطان را مورد بررسی قرار دهند.
در این مطالعه پژوهشگران از چندین منبع برای استخراج اطلاعات استفاده کردند، از جمله اطلاعات موارد ابتلا به سرطان و مرگ و میر ناشی از آن در 184 کشور جهان. آنها اضافه وزن افراد مبتلا به سرطان را حداقل 10 سال پیش از ابتلا آنها به بیماری مورد بررسی قرار دادند. همچنین این اطلاعات را در جمعیتِ دو بازۀ زمانی متفاوت(1982 و 2012) در نظر گرفتند. زیرا تعداد افراد چاق در سال 2012 به مراتب بیش از تعداد آنها در سال 1982 بوده است.
به طور تخمینی هر ساله نزدیک به نیم میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان در سراسر جهان مربوط به بزرگسالانی بود که نمایۀ تودۀ بالایی( حداقل 25) داشتند. این تعداد نزدیک به 4 درصد کل موارد جدید ابتلا به سرطان را تشکیل می دهد. ارتباط نمایۀ تودۀ بالا با ابتلا به سرطان در زنان بیش از مردان بود. همچنین این ارتباط در ممالک پیشرفته نسبت به ممالک با شاخص های متوسط و پائین توسعه یافتگی بیشتر بود. سرطان دهانۀ رحم، سرطان پستان پس از قاعدگی و سرطان کولون بیشترین ارتباط را با نمایۀ تودۀ بدنی بالا داشتند به طوری که ارتباط آن حدود 63 درصد بود. طبق پیگیری های 20 ساله، مشخص شد که یک چهارم موارد ابتلا به سرطان با نمایۀ تودۀ بدنی بالا در ارتباط بودند.
یافته های حاصل از این مطالعه شروع یک تلاش جهانی برای کاهش تعداد افراد با نمایۀ تودۀ بدنی بالا را در سراسر جهان ضروری می داند. در صورتی که ارتباط چاقی و سرطان جدی گرفته نشود و الگوی کنونی چاقی در جمعیت ها ادامه یابد، در آینده ابتلا به سرطان مرتبط با چاقی همچنان افزایش خواهد یافت. در واقع همواره باید در نظر داشت که کنترل وزن می تواند برای پیشگیری از ابتلا به برخی سرطان ها راهی مؤثر باشد.

منبع:

melina Arnold etal” Global burden of cancer attributable to high body-mass index in 2012: a population-based study”  The Lancet Oncology. 2014
 

نظرات بسته شده است.