ارتباط اندازه دور کمر با خطر بروز اضطراب در دوران یائسگی

اضطراب یکی از شایع‌ترین مشکلات روحی و روانی در میان افراد بزرگسال است. ژنتیک و استرس از جمله عواملی هستند که با احتمال بروز اضطراب در ارتباط می‌باشند. خطر ابتلا به استرس و همچنین پرخوری ناشی از آن در زنان بیشتر از مردان است.
اضطراب با ابتلا به بیماری‌های کاردیومتابولیک مانند بیماری عروق کرونر قلب و دیابت مرتبط است. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که در زنان یائسه خطر بروز اضطراب در اواخر دوران عمر با اندازه دور کمر در ارتباط است. در مطالعه مذکور 5580 زن با میانگین سنی 49/7 سال شرکت کردند. 58 درصد زنان یائسه شده بودند و 61/3 درصد اضطراب را تجربه کرده بودند. در این مطالعه برای اولین بار ارتباط نسبت دور کمر به قد با اضطراب بررسی شد. مطالعات قبلی نشان داده بودند که نسبت دور کمر به قد با خطر ابتلا به بیماری‌های کاردیومتابولیک مرتبط است. در زنان اگر اندازه دور کمر از نصف قد بیشتر باشد، نشان دهنده چاقی است.
نتایج نشان داد در زنانی که نسبت دور کمر به قد بالاتر است، احتمال بروز اضطراب بیشتر است. تحقیقات گذشته نشان داده در زنان یائسه احتمال بروز اضطراب بیشتر است. اضطراب می‌تواند به شدت کیفیت زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار دهد. به اعتقاد محققان تغییرات هورمونی به علت نقشی که در مغز و توزیع چربی در بدن دارند خطر ابتلا به اضطراب و چاقی شکمی را در دوران یائسگی افزایش می‌دهند.
منبع:
Arroyo, Karen J et al. Menopause 2018.

نظرات بسته شده است.