اختلالات متابولیکی و سختی عروق در کودکی

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که اختلالات متابولیکی و سوخت و سازی از قبیل؛ توده چربی شکمی، افزایش گلوکز و تری گلیسرید خون و همچنین فشار خون و کاهش میزان کلسترول HDLدر محدوده ی سنین 6 تا 8 سال مشاهده می شود. این اختلالات اغلب در کودکان دارای اضافه وزن مشاهده می شود و با سختی ملایمی در عروق همراه خواهد بود. در بین این اختلالات؛ افزایش تری گلیسیرید، انسولین و فشار خون با سختی دیواره ی عروق رابطه ی مستقیمی دارد. به بیان دقیق تر؛ در این مطالعه نشان داده شد که میزان انبساط و گشاد شدن عروق ناشی از فعالیت ورزشی حذاکثر بر وری چرخ کار سنج در پسر بچه های چاقی که دارای چربی شکمی و فشار خون بالا هستند، کاهش می یابد. محققین در این مطالعه، ارتباط چاقی شکمی، نقص متابولیسم چربی و گلوکز و همچنین فشار خون را در رابطه با سختی عروق، در 173 آزمودنی سالم در سنین 6 تا 8 سال مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه، میزان آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، رژیم غذایی، سلامت عروق، سلامت دهان و دندان، میزان یادگیری، عملکرد عروقی و سوخت وساز کوکان مورد بررسی قرار گرفت. سختی عروقی و میزان گشاد شدن عروقی از عوامل پیشگویی کننده ی بیماری آترواسکلروزیس  است. بر اساس نتایج این مطالعه نشان داده شد که اختلالات سوخت و سازی در کودکان می تواند زمینه ساز آسیب عروقی گردد. این نتایج اهمیت تعدیل ها و اصلاحات الگوی زندگی را در کودکی و همچنین اثرات آن در پیشگیری از بروز سفتی و تنگی عروق ( آترو اسکلروزیس) برجسته می سازد.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byUniversity of Eastern Finland.

نظرات بسته شده است.