اختلالات خواب اولین نشانه بیماری آلزایمر است

به گزارش محققین دانشگاه واشینگتون؛ اختلالات خواب را می توان جزء یکی از اولین نشانه های ابتلا به بیماری آلزایمر دسته بندی کرد. به بیان این محققین؛ با تشکیل اولین پلاک های آلزایمر در مغز چرخه طبیعی خواب دچار اختلال می شود. توجه به این موضوع (اختلالات خوابی) در درمان بیماران مبتلا به آلزایمر قبل از شروع دمانس مغزی می تواند در ارزیابی موفقیت درمان مؤثر واقع شود. در مطالعات پیشین این محققین نشان داده شد که روند تشکیل پلاک های آلزایمر در موش های خسته افزایش می یابد و میزان آن ها پس از خواب موش ها کاهش می یابد. در این مطالعه نشان داده شد که به هم خوردن چرخه خواب می تواند موجب تسریع روند بیماری آلزایمر گردد. پلاک های آلزایمر پروتئین هایی با نام آمیلوئید بتا می باشند. این مطالعه بر روی موش انجام شد. به طور کلی موش های تازه متولد شده در هر ساعت 40 دقیقه می خوابند و زمانی که پلاک های آمیلوئیدی در مغز آن ها تشکیل می شود میزان خواب موش ها به 30 دقیقه در روز کاهش یافت. بر اساس یافته ها؛ میزان خواب با روند تشکیل پلاک های آمیلوئیدی بتا همبستگی مثبتی دارد.در حال حاضر محققین در حال بررسی چگونگی ایجاد اختلالات خوابی در افراد مبتلا به علایم اولیه آلزایمر همچون تشکیل پلاک ها می باشند، در حالی که هنوز مشکلات مربوط به حافظه در آن ها ایجاد نشده است.

منبع:

M. Holtzman. Disruption of the Sleep-Wake Cycle and Diurnal Fluctuation of  -Amyloid in Mice with Alzheimer's Disease Pathology. Science Translational Medicine, 2012

نظرات بسته شده است.