اثر پروتئین وِی (Whey) بر بیماری های دیابت و قلبی و عروقی

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که پروتئین وِی موجود در شیر و پنیر می تواند اثرات محافظتی برجسته ای را در برابر افراد چاقی داشته باشد که هنوز به دیابت مبتلا نشده اند. در واقع ،این مطالعه به ارزابی اثرات منابع پروتئین گوناگون بر سوخت و ساز بدن پرداخته است. نتایج این مطالعه درACS' Journal of Proteome Research به چاپ رسید. به بیان دکتر Lars O. Dragsted نویسنده مسئول این مقاله؛ " در حال حاضر چاقی به یک معضل بزرگی تبدیل شده است که در سرتاسر دنیا گریبانگیر سلامتی می باشد. در آمریکا 35 درصد بالغین و 17 درصد کودکان به چاقی مبتلا هشتند. چاقی با بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی و عروقی و دیابت نوع 2 همبستگی مثبتی دارد." یکی از عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی در افراد چاق این است که پس از خوردن یک وعده غذایی میزان چربی در خون شان بسیار زیاد افزایش می یابد. با وجود این به تازگی در یک مطالعه نشان داده شده است که افزایش چربی پس از یک وعده غذایی به نوع پرتئین موجود در رژیم غذایی بستگی دارد. مطالعات پیشنهاد کرده اند که پروتئین وِی می تواند مقادیر چربی را کاهش دهد و افزایش انسولین را در پی دارد ، این شرایط مقادیر گلوکز را در خون کاهش می دهد. با وجود این محققین اظهار داشتند که سازو کار دقیق اثر پروتئین وِی هنوز روشن نیست و برای روشن شدن آن نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش چاق بودند ولی به دیابت مبتلا نبودند. رژیم غذایی شان شامل انواع گوناگون پروتئین بود. محققین بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش پیشنهاد کردند که پروتئین وِی در مقایسه با سایر پروتئین ها موجب تخلیه آهسته تر معده و کاهش بیشتر مقادیر قند خون می گردد. 
 
منبع: 
Lars O. Dragsted. et al. Whey Protein Delays Gastric Emptying and Suppresses Plasma Fatty Acids and Their Metabolites Compared to Casein, Gluten, and Fish Protein. Journal of Proteome Research, 2014
 

نظرات بسته شده است.