اثر میزان آمادگی جسمانی بر مهارت های کلامی کودکان

محققین دانشگاه University of Illinois  در Urbana-Champaign گزارش کردند که مهارت های خواندن و کلامی کودکانی که آمادگی جسمانی بالایی دارند بیشتر از کودکانی است که آمادگی جسمانی کمتری دارند. این تفاوت ها در زمانی آشکار می شود که کودکان با آمادگی جسمانی بالاتر می توانند متون را بهتر و با سرعت بالاتر بخوانند و جملات دارای نواقش گرامری را زودتر تشخیص دادند. این نتایج در journal Brain and Cognition به چاپ رسید. محققین در این مطالعه دریافتند که آمادگی جسمانی بالاتر کودکان و میزان پیام رسانی مغزی در زمینه انجام دادن تکالیف اثر بسزایی دارد. محققین در این مطالعه به منظور ارزیابی اثر آمادگی جسمانی کودکان بر مهارت های کلامی و خواندن، دو گروه از کودکان را با آمادگی جسمانی زیاد و کم ( میزان آمادگی جسمانی کودکان از طریق اوج اکسیژن مصرفی در هنگام فعالیت ورزشی سنجیده شد) انتخاب کردند. آن ها برای ارزیابی میزان پیام رسانی مغزی کودکان در هنگام انجام تکالیف مربوطه از دستگاه الکتروانسفالوگراف استفاده کردند. این دستگاه حاوی الکترود هایی است که بر روی جمجمه قرار می گیرند و قادر به ثبت پیام های مغزی می باشند. محققین دریافتند که میزان پیام رسانی در انجام تکالیف گوناگون، متفاوت است. محققین در این مطالعه بیشتر بر روی پیام های مرتبط با ترجمه و درک کلمات متمرکز شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کودکان با آمادگی جسمانی بالاتر، توانایی پردازش و نیز سرعت بیشتری در زمینه درک معانی لغات و مهارت های خواندن داشتند.
 
منبع:
Mark R. Scudder, et al. The association between aerobic fitness and language processing in children: Implications for academic achievement. Brain and Cognition, 2014.
 

نظرات بسته شده است.