اثر مکمل امگا 3 بر سلامت قلب نامشخص است

یک مطالعه جدید پیشنهاد می کند برای اطمینان از حفظ سلامت قلبی خود، مصرف ماهی به جای مصرف مکمل امگا3 بهتر است.
بعد از مرور اطلاعات در مورد عادات غذایی و سطوح اسیدهای چرب بیش از 20000 مرد، پژوهشگران  به نتایج گیج کننده ای در مورد مصرف مکمل امگا 3 و نارسایی قلبی رسیدند، اما خوردن منظم ماهی با خطر کمتر نارسایی قلبی در ارتباط بود. میزان امگا 3 خون این افراد در شروع مطالعه سنجیده شد و با استفاده از پرسشنامه های بسامد خوراک میزان مصرف ماهی افراد ارزیابی شد.
طبق نتایج از هر 1000 نفری که کمتر از 1 بار در ماه ماهی می خوردند 7 نفر به نارسایی قلبی مبتلا بودند در حالیکه این میزان در افرادی که خوردن بیش از 1  واحد ماهی در ماه را گزارش کردند، 4 در 1000 نفر بود. در واقع خطر بروز نارسایی قلبی در مصرف کنندگان ماهی 30% کمتر بود. یافته های این مطالعه خطر کمتر نارسایی قلبی در مردانی که در طول هفته از ماهی استفاده می کردند را نشان داد. پژوهشگران این مطالعه گزارش کردند، برخی از افراد ترجیح میدهند به جای ماهی از مکمل  امگا 3 استفاده کنند، اما اثرات مفید مکمل امگا 3  برای سلامت قلب هنوز نامشخص است.
این یافته ها با توصیه های انجمن قلب آمریکا (AHA) سازگار است. توصیه های فعلی بر پایه مصرف 2 واحد گوشت ماهی چرب مثل سالمون و ساردین در هفته می باشد.

منبع:

Jemma B Wilk et al” Plasma and dietary omega-3 fatty acids, fish intake, and heart failure risk in the Physicians’ Health Study1” American Journal of Clinical Nutrition,2012

نظرات بسته شده است.