اثر مفید پیاده روی در بیماران کلیوی

 

نپرداختن به فعالیت ورزشی و کم تحرکی در میان بیماران کلیوی شایع است. باوجود این، نشان داده شده است که خطر مرگ ومیر در آن دسته از بیماران کلیوی که پیاده روی می کنند، حدود 33 درصد کمتر است و علاوه براین، نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه نیز در آن ها حدود 21 درصد کمتر است. این یافته حاصل مطالعه ای است که در Clinical Journal of the American Society of Nephrology چاپ شده است. محققین به منظور ارزیابی رابطه بین میزان فعالیت بدنی و کیفیت سلامت بیماران کلیوی حدود 6363 بیمار را از سال 2003 تا 2013 پیگیری کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که اثر فعالیت ورزشی ( پیاده روی) بر سلامت بیماران کلیوی وابسته به دوز است یعنی هر چقدر بیشتر فعالیت بدنی داشتند، کیفیت سلامتی آن ها بیشتر بود. به بیان دقیق تر و بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری پژوهش، در مقایسه با  بیمارانی که  پیاده روی نمی کردند، بیمارانی که 2-1، 4-3، 6-5 و 7 بار در هفته پیاده روی می کردند، به ترتیب از 17 درصد، 28 درصد، 58 درصد و 59 درصد مرگ ومیر کمتری در طول مطالعه برخوردار بودند. علاوه براین، این گروه ها به ترتیب، 19درصد، 27درصد، 43 درصد و 44 درصد کمتر به دیالیز و پیوند کلیه نیاز داشتند. محققین پیشنهاد کردند که حداقل میزان پیاده روی در هفته یکبار و کمتر از 30 دقیقه است، که همین میزان نیز بهتر از بی تحرکی است، با وجود این تناوب بیشتر و مدت زمان طولانی تر اثرات مفید بیشتری دارد.
 
منبع:
I.-R. Chen, S.-M. Wang, C.-C. Liang, H.-L. Kuo, C.-T. Chang, J.-H. Liu, H.-H. Lin, I.-K. Wang, Y.-F. Yang, C.-Y. Chou, C.-C. Huang. Association of Walking with Survival and RRT Among Patients with CKD Stages 3-5. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2014
 

نظرات بسته شده است.