اثر محافظتی استرول های گیاهی بر بیماری آلزایمر

بسیاری از فیتوکمیکال ها که در میوه ها و سبزیجات یافت می شوند، برای سلامتی مفید هستند.برای مثال استرول های گیاهی (شناخته شده ترین آن ها فیتواسترول ها) به کاهش کلسترول کمک می کنند. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه سارلند، محققین دریافتند که استرول های گیاهی در پیشگیری از بروز بیماری آلزایمر نقش مهمی دارند. این گروه تحقیقاتی به سرپرستی دکتر نشان دادند Marcus Grimm که استرول های ویژه ای با نام؛ استیگماسترول، موجب مهار تولید پروتئین هایی می شوند که نقش مهی را در شروع این بیماری بازی می کنند. این مطالعه در حال حاضر در مجله Journal of Neuroscience  به چاپ رسیده است. استرول های گیاهی در ترکیب های گوناگون در مغز ها، دانه ها و روغن های گیاهی یافت می شوند.از آنجایی که استرول های گیاهی معادل کلسترول هستند، می توانند بر فرآیند های متابولیکی تأثیر داشته باشند.  این ترکیبات به دلیل این که می توانند موجب کاهش کلسترول گردند، به طور گسترده ای در صنایع غذایی و مکمل سازی به کار می شوند. کلسترول بالا و بیماری آلزایمر همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند. مدارک موجود نشان می دهند که کلسترول موجب پیشبرد تشکیل پلاک های جدید می شود. این پلاک ها که از پروتئین تشکیل شده اند، به طور ویژه؛ پروتئین های  بتا-آمیلوئید نامیده می شوند. نشست این پروتئین ها در سلول های عصبی موجود در مغز یکی از دلایل اصلی بروز بیماری آلزایمر است. گروه تحقیقاتی این مطالعه بر روی چگونگی ارتباط بین کلسترول و تشکیل پلاک های بتا-آمیلوئید پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که یک استرول گیاهی ویژه به نام استیگماسترول می تواند موجب مهار فعالیت آنزیمی و در نهایت تشکیل پلاک های پروتئینی شود.

منبع:

M. O. W. Grimm, et al. Plant Sterols the Better Cholesterol in Alzheimer's Disease? A Mechanistical Study. Journal of Neuroscience, 2013

نظرات بسته شده است.