اثر فعالیت ورزشی و رژیم غذایی بر هورمون ها

بر اساس تخمین اپیدمیولوژیست ها؛ بیشتر از 80 درصد بیماری های مزمن با عدم فعالیت و بی توجهی به فعالیت ورزشی و رژیم غذایی، چاقی و اضافه وزن مرتبط می باشند. افراد چاق در معرض بیماری هایی همچون؛ دیابت، بیمار ی های قلبی عروقی، سرطان، فشار خون می باشند و همین موضوع موجب کاهش امید به زندگی و طول عمر در آن ها می شود. رژیم غذایی و پرداختن به فعالیت ورزشی می توانند با این شرایط مبارزه کنند. به طوری که نشان داده شده است، کاهش وزن در زنان موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه در آن ها می شود. علاوه برآن، پرداختن به فعالیت ورزشی نیز موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان رکتال، سینه و کولون می شود. جزئیات ارتباط بین وزن بدن، الگوی زندگی و خطر گسترش بیماری های مزمن مشخص نشده است. با وجود این، تغییرات هورمونی ناشی از اضافه وزن و چاقی و بی تحرکی مورد تأیید قرار دارد. به بیان دکتر کونلیا اولریچ نوسینده ی مسئول این مقاله؛ بافت چربی هورمون های مختلفی را تولید و ترشح می کند که می توانند تأثیر به سزایی بر سوخت و ساز بدن داشته باشند. یکی از مهم ترین هورمون های ضد التهابی بافت چربی آدیپونکتین است که در افزایش اثرات انسولین و لپتین مؤثر می باشد. به منظور بررسی اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر تولید هورمون های بافت چربی در این پژوهش439 زن یائسه دارای اضافه وزن و بالای 50 سال مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی های به سه گروه؛ رژیم غذایی، فعالیت ورزشی، رژیم غذایی+فعالیت ورزشی تقسیم شدند. نتایج نشان داد که میزان هورمون لپتین در هر سه گروه کاهش داشت، به ویژه در گروه فعالیت ورزشی و رژی غذایی (بیش از 40 درصد) ولی میزان آدیپونکتین تنها در گروه رژیم غذایی افزایش داشت. به بیان دقیق تر با کاهش وزن بدن مقادیر ترشحی هورمون های بافت چربی به وضعیت طبیعی باز خواهد گشت.

منبع:

Cornelia M. Ulrich. Et al. Effects of individual and combined dietary weight loss and exercise interventions in postmenopausal women on adiponectin and leptin levels. Journal of Internal Medicine, 2013.

نظرات بسته شده است.