اثر فعالیت ورزشی بر تولید کلسترول ” خوب ” از کبد

بر اساس یک مقاله جدید که در مجله Journal of Lipid Research نشان داده شده است که افراد دارای اضافه وزن که به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا می باشند می توانند با پرداختن به فعالیت ورزشی و پیروی از یک رژیم مناسب، سلول های چربی خود را وادار به سنتز هورمون محرک تولید HDL کلسترول نمایند.
دکتر کریستا بالانتان در توجیه انتخاب متغییرهای این پژوهش اظهار داشت؛ آدیپو نکتین هورمونی است که از سلول های چربی ترشح می شود، نقش این هورمون در سوخت و ساز چربی و ذخیره قند به خوبی شناخته شده است. در مطالعه قبلی وجود هورمون چربی در مسیر تولید HDL کلسترول در کبد تأیید شده است. آدیپو نکتین به وفور در خون یافت می شود و شاخص سلامت بافت چربی به شمار می رود. لازم به ذکر است که این هورمون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کاهش می یابد. بالانتان در ادامه افزود؛ بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت که افراد دارای اضافه وزن و مبتلا به بیماری دیابت می توانند با پرداختن به فعالیت ورزشی و  پیروی از یک رژیم مناسب می توانند از مزایا و فواید تغییر شیوه زندگی خود بهره ببرند. هنگامی که شما به فعالیت ورزشی می پردازید عملکرد سلول های چربی، سلول های قلبی و سیستم عروقی و علاوه بر این عملکرد عضلانی و بدنی خود را نیز توسعه خواهید داد. بدین منظور، در حدود 1397 آزمودنی برای مدت 1 سال مورد بررسی قرار گرفتند. در طول این مدت از آزمودنی ها خواسته شد تا هر هفته به 175 دقیقه فعالیت ورزشی بپردازند و کالری دریافتی خود را محدود کنند (1500-1200 کالری در افراد کمتر از 140 کیلوگرم و 1700-1500 کالری در افراد بالای 140 کیلوگرم) . تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که تغییرات آدیپونکتین همبستگی بالایی با HDL کلسترول دارد.

منبع:

C. M. Ballantyne et al. Adiponectin and the mediation of HDL cholesterol change with improved lifestyle: The Look AHEAD Study. The Journal of Lipid Research, 2012

نظرات بسته شده است.