اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط بر درمان و پیشگیری از افسردگی

اثرات مفید فعالیت بدنی به عنوان یک ابزار مؤثر در درمان افسردگی روز به روز برجسته تر می شود. اخیراً مطالعه ای در American Journal of Preventive Medicine به چاپ رسید که در  آن نشان داد ه شد؛ فعالیت ورزشی با شدت متوسط می تواند از بروز افسردگی در طولانی مدت جلوگیری کند. این مطالعه جزو اولین مطالعات مروری طولی است که به بررسی نقش فعالیت ورزشی در حفظ سلامت ذهنی و پیشگیری از بروز افسردگی در مراحل بعدی زندگی می پردازد. محققین در این مطالعه به بررسی تحقیقات موجود در زمینه ی اثر فعالیت بدنی حتی به میزان کم  (پیاه روی حدود 20 تا 30 دقیقه در روز) بر پیشگیری از بروز افسردگی، در سنین مختلف پرداختند. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ مهم این است که ما بتوانیم بروز افسردگی را از ابتدا در افراد کنترل کنیم و در واقع از آن پیشگیری کنیم. با وجود این، عوامل مختلفی می توانند موجب بروز افسردگی و تجربه علایم آن در افراد گردند، برای مثال مسائل ژنتیکی یکی از مهم ترین این عوامل است. بر اساس نتایج این مطالعه نشان داده شد که فعالیت ورزشی در یک شدت متوسط می تواند اثرات مفیدی را در پیشگیری از بروز افسردگی داشته باشد. بنابراین، اگر زندگی کم تحرکی دارید و فعال نیستید، بهتر است فعالیت بدنی خود را افزایش دهید و پرداختن به فعالیت ورزشی را به یک عادت تبدیل کنید، و در صورت فعال بودن نیز، میزان فعالیت بدنی خود را حفظ کنید.

منبع:

George Mammen, Guy Faulkner. Physical Activity and the Prevention of Depression. American Journal of Preventive Medicine, 2013

نظرات بسته شده است.