اثر فعالیت های هوازی بر مهارت های فکری

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که پرداختن به فعالیت های ورزشی هوازی و دویدن در سنین نوجوانانی موجب محافظت از حافظه و مهارت های فکری در سنین میانسالی می گردد. در این مطالعه، میانسالی سنین بین 55-43 سال در نظر گرفته شده است. به بیان محققین این مطالعه؛ " این نتایج در پیشگیری از بروز اختلالات حافظه ای و زوال مغزی در افراد در معرض خطر بسیار حائز اهمیت است." نتایج این مطالعه در Neurology به چاپ رسید. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر David R. Jacobs، " بسیاری از مطالعات اثرات مفید فعالیت ورزشی را بر سلامت قلبی و مغزی نشان داده اند، با وجود این، در این مطالعه اثرات مفید فعالیت های ورزشی هوازی از قبیل دویدن، شنا کردن، دوچرخه سواری و مشابه این گونه فعالیت های ورزشی که همگی ویژگی هوازی داشتند، بر محافظت از بروز اختلالات مغزی در سنین میانسالی ارزیابی شد." آمادگی هوازی به عنوان توانایی بدن برای انتقال اکسیژن به عضلات و هم چنین توانایی بدن در جذب اکسیژن در طول فعالیت ورزشی در نظر گرفته می شود. در این مطالعه 2747 فرد سالم با میانگین سنی حدود 25 سال در سال اول تست تردمیل دادند و پس از گذشت 20 سال، دوباره تست را تکرار کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری د راین مطالعه نشان داد که آزمودنی هایی که در طول سال اول مطالعه مدت زمان بیشتری را به فعالیت های هوازی اختصاص داده بودند، کمتر به اختلالات حافظه ای مبتلا شدند. 
منبع:
 
N. Zhu, D. R. et al. Cardiorespiratory fitness and cognitive function in middle age: The CARDIA Study. Neurology, 2014.
 

 

نظرات بسته شده است.