اثر رژیم غذایی بر بروز حمله در بیماران مبتلا به صرع

بر اساس یک مطالعه جدید توسط محققین دانشگاه McGill و Zurich نشان داده شد که بین سلول های مغزی و سوخت و ساز و هم چنین توانایی سلول های مغزی برای پیام رسانی اطلاعاتی ارتباط مستقیم وجود دارد. این محققین توضیح دادند که چرا می توان با یک رژیم غذایی فرموله شده و ویژه، بروز تشنج را در برخی از بیماران مبتلا به صرع کنترل کرد. نتایج این مطالعه در Nature Communications به چاپ رسید و تأیید کرد که سوخت وساز می تواند فرآیندهای مهارکننده فعالیت سلول های مغزی که شامل تشنج ها می شود را کنترل کند. این مطالعه ارتباط بین نحوه تولید انرژی در سلول های مغزی و انتقال اطلاعات در آن ها را (فرآیندی که اغلب محققین عقیده دارند از هم گسیخته می شود)  پوشش نمی دهد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ "مهار مغزی بیماران مبتلا به صرع در اغلب درمان های کلینیکی در ارجحیت قرار دارد. برای مثال، داروها که میزان اضطراب را کاهش می دهند، موجب بیهوشی می شوند، یا این که از طریق تقویت مهار مغزی، بیماری صرع را کنترل می کنند. با وجود این، داروها اغلب عوارض جانبی ناراحت کننده ای را برای بیماران در پی دارند. یافته های حاصل از تجزیه تحلیل ها در این مطالعه نشان داد که ارتباط پیش بینی نشده ای بین تولید انرژی در میتوکندری های سلول های مغزی و نحوه ارسال اطالاعات وجود دارد. سلول های مغزی این دو عملکرد غیر  وابسته را از طریق مولکول های پیامبر شیمیایی به نام گونه های فعال اکسیژنی (ROS) با یکدیگر جفت می کنند، این مولکول ها به طور طبیعی با پیام رسانی مرگ سلولی همراه هستند. این سازو کار نشان می دهد که چرا رژیم های غذایی کتوژنیک موجب تسکین علایم در بیماران مبتلا به صرع می شوند. مدارک نشان می دهند که این رادیکال های آزاد نقش مهمی را در بروز بیماری آلزایمر و پارکینسون ایفا می کنند. علاوه براین، مدارک جدید نشان می دهند که آن ها در سلامت مغزی نیز نقش مهمی را دارند. 
منبع:
 
Reference: Michael V. Accardi,.et al. Mitochondrial reactive oxygen species regulate the strength of inhibitory GABA-mediated synaptic transmission. Nature Communications, 2014. 
 

نظرات بسته شده است.