اثر ترکیب فعالیت ورزشی و ملاتونین بر بیماری آلزایمر

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داه شد که ترکیب دو درمان محافظت کننده ی عصبی شامل؛ فعالیت ورزشی و  دریافت روزانه ملاتونین می تواند اثر مفیدی بر جلوگیری از پیشرفت فرآیند های مختل کننده مغز در موش های مبتلا به سه سطح مختلف از بیماری آلزایمر گردد. این پژوهش توسط محققین انیستوی تحققیات زیست پزشکی بارسلونا انجام شد. این پژوهشگران توانستند تأثیر ترکیب درمان های محافظ عصبی را بر بیماری آلزایمر نشان دهند. ترکیب فعالیت ورزشی روزانه و دریافت منظم ملاتونین در موش ها موجب تنظیم ساعت زیستی بدن آن ها و در نهایت جلوگیری از پیشرفت فرآیندهای انحطاطی مغز در موش ها گردید. به بیان کوال سانفلیو؛ بر طبق نتایج سال های گذشته ما فکر می کردیم که ترکیب درمان های ضد پیری مانند؛ فالیت ورزشی، پیروی از رژیم مدیترانه ای و پرهیز از کشیدن سیگار نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت فرآیندهای وابسته به پیری دارد، ولی بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش به نظر می رسد که ملاتونین یا هورمون خواب ( مشتق از پیش ساز سروتونین ) نیز می تواند به عنوان یک درمان ضد پیری مورد توجه قرار گیرد.
در این پژوهش موش ها به یک گروه کنترل و سه گروه با درمان های مختلف دسته بندی شدند؛ گروه فعالیت ورزشی، گروه درریافت کننده ملاتونین (10 میلی گرم/ روز) و گروه ترکیب فعالیت ورزشی و ملاتونین. پس از 6 ماه نشان داده شد که وضعیت موش های گروه های درمانی بسیار نزدیک به وضعیت گروه کنترل بود، به عبارت دیگر می توان گفت که علایم بیماری آلزایمر در آن ها از بین رفته بود.

منبع:

Coral Sanfeliu et al. Melatonin plus physical exercise are highly neuroprotective in the 3xTg-AD mouse. Neurobiology of Aging, 2012Coral Sanfeliu et al. Melatonin plus physical exercise are highly neuroprotective in the 3xTg-AD mouse. Neurobiology of Aging, 2012

نظرات بسته شده است.