اثرات مفید کاهش وزن با ویتامین D

نتایج حاصل از یک مطالعه در موسسه سرطان Fred Hutchinson  برای اولین بار نشان داد که کاهش وزن در ترکیب با مکمل یاری ویتامین D اثر بسیار زیادی در کاهش التهاب ناشی از کاهش وزن تنها دارد. التهاب مزمن یکی از عوامل مهم در توسعه و پیشرفت بیماری هایی مثل سرطان شناخته شده است. محققین در این مطالعه بیش 200 زن دارای اضافه وزن و یائسه را بررسی کردند. آزمودنی ها در شروع مطالعه مقادیر ویتامین D کمی داشتند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترCatherine Duggan ؛ "در مطالعات پیشین نشان داد شد که کاهش وزن موجب کاهش التهاب عمومی در بدن خواهد شد و برخی از مدارک پیشنهاد می کنند که دریافت و مکمل ویتامین D می تواند اثرات مفید مشابهی را در زمان کمبود این ماده مغذی داشته باشد. "ور در ادامه افزود:" با وجود این هنوز نشان داده نشده است که آیا ترکیب مکمل ویتامین D و کاهش وزن می تواند اثرات بیشتری داشته باشد. بنابراین این اولین پژوهشی است که در آن اثر ترکیبی کاهش وزن و ویتامین D بر عوامل التهابی بررسی شده است."آزمودنی ها در این مطالعه به مدت 12 ماه از یک برنامه ورزشی و رژیم غذایی پیروی کردند. نیمی از آزمودنی ها به طور تصادفی انتخاب شدند و روزانه 2000 واحد بین المللی ویتامین D و نیم دیگر دارونما دریافت کردند. نشانگر ها بیوشیمایی قبل و بعد از پژوهش سنجیده شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل یاری ویتامین D در ترکیب با محدودیت کالریکی موجب کاهش معنادار نشانگر ها التهابی شد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cancer Prevention Research منتشر شد.

منبع:


C. Duggan, J. de Dieu Tapsoba, C. Mason, I. Imayama, L. Korde, C.-Y. Wang, A. McTiernan. Effect of Vitamin D3 Supplementation in Combination with Weight Loss on Inflammatory Biomarkers in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial. Cancer Prevention Research, 2015.
 

نظرات بسته شده است.