اثرات مفید فعالیت بدنی بر افراد در معرض خطر ابتلا به آلزایمر

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که به فعالیت بدنی متوسط دارای اثرات محافظتی بر روی  هایپوکامپ است. هایپوکامپ ناحیه ای از مغز است که مسئول حافظه و جهت یابی فضایی و اولین جایی است که در بیماری آلزایمر تحت تأثیر قرار می گیرد. این مطالعه اولین پژوهشی است که نشان می دهد فعالیت بدنی می تواند دارای اثرات محافظتی در برابر کاهش شناختی در افرادی گردد که استعداد ژنتیکی در ابتلا به آلزایمر دارند. کاهش شناختی اولین نشانه از زوال عقلی است.  نتایج این مطالعه در Frontiers in Aging Neuroscience به چاپ رسید. به طور کلی، حجم مغز با افزایش سن کاهش می یابد و این کاهش در افراد دارای استعداد ژنتیکی ابتلا به آلزایمر بیشتر است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " ما دریافتیم که فعالیت ورزشی می تواند اثرات نگهدارنده ای را بر حجم هایپوکامپ در افراد دارای استعداد ژنتیکی ابتلا به آلزایمر داشته باشد. این بدان معنا است که فعالیت بدنی می تواند کاهش عملکرد شناختی را در این دسته از افراد به تأخیر اندازد. در واقع می تواند گفت که فعالیت بدنی برای افراد مستعد ابتلا به آلزایمر می تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه چهار گروه از سالمندان در دامنه سنی 89-65 سال که عملکرد شناختی طبیعی داشتند به مدت 18 ماه ارزیابی شدند. حجم هایپوکامپ آن ها قبل و پس از دوره پژوهش از طریق اسکن سنجیده شد. افراد بر اساس میزان فعالیت بدنی و بر اساس میزان  apolipoprotein E epsilon 4 allele به دو گروه کم خطر و پر خطر ابتلا به آلزایمر و نیز دو گروه فعالیت بدنی کم و زیاد تقسیم شدند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که حجم هایپوکامپ در افراد مستعد ابتلا به آلزایمری که میزان فعالیت  بدنی زیاد داشتند، کاهش کمتری را در مقایسه با افرادی نشان داد که احتمال ابتلا به آلزایمر در آن ها و سطح فعالیت بدنی شان کم بود. 
 
منبع: 
J. Carson Smith, et al.  Physical activity reduces hippocampal atrophy in elders at genetic risk for Alzheimer's disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 2014
 

نظرات بسته شده است.