اثرات ضد دیابتی اسید های آمینه

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه  Copenhagen نشان داد که اسید آمینه آرژنین ( در بسیاری از غذاها از قبیل سالمون، تخم مرغ و مغزها یافت می شود) می تواند به طور معناداری توانایی بدن در سوخت و ساز گلوکز را افزایش دهد. آرژنین ترشح یک هورمون مؤثر در درمان دیابت نوع 2 را تحریک می کند. بیش از 371 بیمار دیابتی در سرتاسر جهان وجود دارد، 90 درصد آن ها به دلیل سبک و الگوی زندگی شان به دیابت نوع 2 ( ملیتوس) مبتلا شده اند. محققین در این مطالعه نشان دادند که اسید آمینه ی آرژنین می تواند هم در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ( مقاوم به انسولین) و هم در افراد با وزن طبیعی ( حساس به انسولین) سوخت و ساز گلوگز را افزایش دهد. در واقع می توان گفت که این اسید آمینه جزء یکی از درمان های مؤثر بیماری دیابت نوع 2 است. برای ارزیابی اثر اسید آمینه ی آرژنین، محققین از دو گروه موش های چاق و با وزن طبیعی تست تحمل به گلوکز( توانایی پاکسازی گلوکز از جریان خون را اندازه گیری می کند) گرفتند.  نتایج مطالعه نشان داد که هر دو گروه موش های چاق و با وزن طبیعی، از مکمل یاری آرژنین سود بردند. به بیان دقیق تر، سوخت و ساز گلوکز در هر دو گروه در حدود 40 درصد افزایش یافت. علاوه براین، نشان داده شد که آرژنین موجب افزایش تولید پپتید شبه گلوکاگون-1 (GLP-1)، یک هورمون روده ای که نقش مهمی را در تنظیم اشتها و سوخت و ساز گلوکز ایفا می کند، می شود. بنابراین، در ترکیب بسیاری از داروهای درمانی دیابت نوع 2 به کار می رود. بر این اساس، خوردن غذاهای حاوی اسید آمینه ی آرژنین می تواند اثرات مفیدی را بر نحوه ی فرآیند غذاها در بدن ایفا کند.

منبع:

C. Clemmensen, et al. Oral L-arginine Stimulates GLP-1 Secretion to Improve Glucose Tolerance in Male Mice. Endocrinology, 2013

نظرات بسته شده است.