آیا همه ی محصولات لبنی برای سلامت استخوان مفیدند؟

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید  انستیتوی سلامت سالمندی در Hebrew SeniorLife دانشکده ی پزشکی هاروارد (HMS)  نشان داده شد که مصرف روزانه یمحصولات لبنی به ویژه شیر و ماست موجب افزایش تراکم استخوانی در ناحیه ی لگن می شود در حالی که بر تراکم استخوانی ناحیه ی نخاع اثری ندارد. به بیان دیگر، خامه باعث کاهش تراکم استخوانی کل بدن می شود. در واقع می توان گفت که تمام محصولات لبنی نمی توانند موجب بهبود توده استخوانی و افزایش آن شوند. به بیان دکتر شیوانی ساهنی، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ محصولات لبنی دارای مواد مغذی هستند که می تواند در سلامت و بهبود تراکم استخوانی مؤثر واقع شوند. با وجود این خامه و محصولات آن دارای مقادیر کمی از این مواد مغذی می باشند و بیشتر حاوی چربی و شکر هستند. در این مطالعه نشان داده شد که 5/2 تا 3 سهم از شیر و ماست می تواند موجب بهبود تراکم استخوانی شود. در این مطالعه پرسشنامه ی بسامد غذایی  3212 نفر مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس آن ها رابطه ی مصرف شیر و ماست و تراکم استخوانی و علاوه بر این خامه و محصولات آن را در زنان و مردان میان سال ارزیابی کردند. نتایج مطالعه نشان داد که محصولات لبنی دارای مقادیر متفاوتی از مواد مغذی مفید بر تراکم استخوانی هستند و هر چه محصولات کم چربی تر باشند میزان ویتامین D، کلسیم و پروتئین بیشتری دارند و در مقابل حاوی مقادیر اندکی از اسیدهای چرب اشباع می باشند. به طور کلی،مطالعه ی دیگری لازم است تا  اثر مصرف پنیر (برخی از پنیر ها بسیار چرب و دارای سدیم بالایی هستند) بر تراکم استخوانی را مشخص کند، علاوه بر این، بهتر است مصرف روزانه ی محصولات لبنی بر میزان شکستگی ها نیز بررسی شود.

منبع:

Shivani Sahni,et al. Milk and yogurt consumption are linked with higher bone mineral density but not with hip fracture: the Framingham Offspring Study. Archives of Osteoporosis, 2013

نظرات بسته شده است.