آیا همه افراد چاق به دیابت مبتلا می شوند؟

دانشمندان بر این عقیده اند که  به طور کلی افراد چاق بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی هستند، اما نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد این خطر بیشتر در نتیجه التهاب رخ میدهد تا وزن اضافه.
پژوهشگران ایرلندی اعلام کرده اند که التهاب مزمن خطر بیماریهای قلبی و دیابت را  که به علل متابولیکی از جمله قند خون بالا، فشار خون بالا و کلسترول بالا رخ میدهند، افزایش میدهد. یافته های این پژوهشگران نشان میدهد که به چه علت بیش از 35% افراد چاق دچار اختلالات متابولیک نمی شوند. به این پدیده "چاقی از لحاظ متابولیکی سالم" گفته می شود.
در این مطالعه اطلاعات 2040 فرد 50 تا 60 ساله  مورد ارزیابی قرار گرفت. سبک زندگی این افراد بررسی شده و به منظور اندازه گیری نمایه توده بدنی، پروفایل متابولیکی و سطوح التهابی،  آنها تحت آزمون های فیزیکی و آزمایش خون قرار گرفتند.
بعد از ارزیابی نشانه های ویژه التهاب، پژوهشگران یافتند افراد از لحاظ متابولیکی سالم سطوح گلبول سفید و پروتئین های التهابی پایینتری دارند که معمولا در پاسخ های التهابی مقادیر آنها افزایش میابد.
در این مطالعه افراد از لحاظ متابولیکی سالم (چاق و غیرچاق) سطوح پایینی از شاخص های التهابی داشتند. Catherine Phillips سرپرست این مطالعه عنوان کرد صرفنظر از نمایه توده بدنی، افراد دارای سطوح شاخص های التهابی مطلوب از لحاظ متابولیکی نیز سالم هستند.

منبع:

Catherine M. Phillips, et al “Does Inflammation Determine Metabolic Health Status in Obese and Nonobese Adults?” JCEM 2013 98: E1610E1619

Otto Stackelberg, et al “Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm “Circulation, published online August 2013

نظرات بسته شده است.