آیا مکمل گیاهی جینگوبیلوبا بر عملکرد شناختی اثر دارد؟

محققین در یک مطالعه جدید اثرات واقعی مکمل گیاهی جینگوبیلوبا را از طریق آزمون DNA barcoding ارزیابی کردند. این مکمل گیاهی برای افزایش و ارتقای عملکرد شناختی مصرف می شود. این مطالعه به سرپرستی دکتر Damon Little  انجام شد. متأسفانه، مکمل های گیاهی که در مارکت ها بفروش می رسند دارای ادعاهای کاذبی هستند. بنابراین، مصرف کننده ممکن است محصولی را بر اساس ادعای نوشته شده بر روی برچسب انتخاب و خریداری کند ولی هیچ فایده ای در زمینه یادشده عایدش نشود. دکتر Little در این مطالعه اثرات طیفی از مکمل های گیاهی را ارزیابی نمود. وی دو خطر بزرگ مکمل های گیاهی با ادعاهای نادرست را اینگونه بیان کرد: 1- ترکیب برخی از آن ها با داروها موجب بروز اثرات سمی می گردد. 2- علاوه بر این که اثرات ادعا شده را نخواهند داشت، بلکه برای سلامتی مصرف کنندگان نیز ضرر دارند. دکتر Little در مطالعه خود روشی را معرفی کرد که بر اساس آن تولید کنندگان می توانند کیفیت مکمل های خود را بهتر کنترل کنند. این روش جدید DNA mini-barcode نام دارد که توسط آن اثرات واقعی مکمل گیاهی جینگوبیلوبا و سایر مکمل های گیاهی در این مطالعه ارزیابی شد. دکتر Little  در این مطالعه دریافت که 3/83 درصد مکمل های جینگو حاوی این گیاه هستند و مابقی آن ها تنها حاوی گونه های مشابه این گیاه می باشند. علاوه بر این، خشک کردن در دمای زیاد باعث از بین رفتن اثرات مفید جینگوبیلوبا می شود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Genome  منتشر شد.

منبع:


Damon P. Little, P. Gulick. Authentication ofGinkgo bilobaherbal dietary supplements using DNA barcoding. Genome, 2014.
 

نظرات بسته شده است.