آیا مکمل های ویتامین های B خطر بروز سکته را کاهش می دهند؟

بر اساس نتایج مطالعه ای نشان داده شد که دریافت مکمل ویتامین های B می تواند خطر بروز سکته قلبی را کاهش دهد. این مطالعه در medical journal of the American Academy of Neurology چاپ شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " مطالعات پیشین نتایج متناقضی را در زمینه دریافت ویتامین های گروه B و کاهش خطر ابتلا به سکته قلبی گزارش کردند. حتی برخی از مطالعات نشان دادند که دریافت مکمل های ویتامین های گروه B می تواند خطر بروز سکته قلبی را افزایش دهد." به منظور ارزیابی ارتباط بین دریافت مکمل های ویتامین B و خطر ابتلا به سکته، محققین در یک کارآزمایی بالینی تصادفی حدود 14 آزمودنی را از بین 54913 فرد انتخاب کردند. آزمودنی ها به دو گروه دارونما و دریافت مقادیر کم مکمل ویتامین B تقسیم شدند. سپس آزمودنی ها برای یک دوره 6 ماهه ارزیابی شدند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که دریافت مکمل ویتامین B موجب کاهش 7 درصدی ابتلا به سکته قلبی شد. با وجود این، دریافت مکمل ویتامین های گروه B بر شدت بروز سکته و یا مرگ ومیر ناشی از آن اثری نداشت. مدارک نشان می دهد که مکمل فولات ( ویتامین 9B ) که در غلات غنی شده نیز یافت می شود، می تواند اثرات سایر ویتامین های گروه B را کاهش دهد. محققین دریافتند که ویتامین 12B نیز با کاهش خطر ابتلا به سکته رابطه ای ندارد. بر اساس نتایج این مطالعه، محققین پیشنهاد کردند که؛ توانایی کاهش خطر ابتلا به سکته در ارتباط با اثر مکمل های ویتامین گروه B می تواند به سایر عوامل از قبیل میزان جذب بدن، مقادیر ویتامین 12B و اسید فولیک خون، ابتلا ی فرد به بیماری کلیوی یا فشار خون بستگی داشته باشد. بنابراین، پیش از دریافت هر گونه مکمل رژیمی بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

نظرات بسته شده است.