آیا رژیم غذایی غربی موجب ابتلا به آلزایمر می شود؟

پژوهشگران مطالعه ای را در زمینه ارزیابی تأثیرات برخی عوامل از قبیل رژیم غذایی غربی وکم تحرکی را در ابتلا به آلزایمر طرح ریزی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پیروی از رژیم غذایی غربی می تواند موجب افزایش ابتلا به آلزایمر شود. به بیان دقیق تر، ترکیب رژیم غذایی غربی و کم تحرکی موجب افزایش 25درصدی ابتلا به آلزایمر می شود. با وجود این، سازوکارهای موجوددر این زمینه و دلیل این که چرا برخی عادات رایج میانسالی می تواند تأثیر زیادی بر عملکرد شناختی سال های بعدی زندگی داشته باشد، هنوز ناشناخته است. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد، پژوهشگران در این مطالعه رژیم غذایی موش ها را بر پایه رژیم غذایی غربی تهیه کردند، به عبارت دیگر ترکیب رژیم غذایی موش ها حاوی مقادیر زیادی پروتئین حیوانی و شکر و مقادیر کم فیبر بود. مطالعات پیشین بر روی اجزای ویژه ای از رژیم غذایی غربی متمرکز شده بودند، درحالی که ترکیب آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موش ها در این مطالعه به دو گروه سالم و مبتلا به آلزایمر تقسیم شدند، موش ها از سن 2 تا 10 ماهگی ارزیابی شدند. پژوهشگران دریافتند که مصرف طولانی مدت رژیم غذایی غربی موجب افزایش معنادار پاسخ ایمنی در مغز همه موش ها شد. رژیم غذایی غربی باعث افزایش فعالیت میکروگلیا ( سلول های ایمنی مغزی) و مونوسیت ها ( سلول های سفید خون که می توانند از سد مغزی عبور کنند) شد.  یافته های حاصل از این مطالعه به صورت آنلاین در مجله Nature Scientific Reports  منتشر شد.  

منبع:


Leah C. Graham, et al.  Chronic consumption of a western diet induces robust glial activation in aging mice and in a mouse model of Alzheimer’s disease. Scientific Reports, 2016
 

نظرات بسته شده است.