آهسته غذا خوردن باعث کاهش کالری دریافتی می شود

مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد آهسته غذا خوردن می تواند برای افرادی که به دنبال کاهش کالری مصرفی و کاهش وزن هستند روش بسیار موثری باشد.
این مطالعه شامل دو گروه کوچک 35 نفره از زنان و مردان دارای وزن نرمال و یا چاق و دارای اضافه وزن بود، از شرکت کننده ها  خواسته شد تا در طول دو روز دو وعده غذایی طی شرایط کنترل شده مصرف کنند. در یک حالت از آنها خواسته می شد تا با سرعت کم و درکمال آرامش و راحتی غذای خود را صرف کرده و تصور کنند برای تمام کردن غذایشان هیچ محدودیت زمانی ندارند، متوسط زمان غذا خوردن در این شرایط 22 دقیقه بود  و در حالت دیگر این افراد وعده غذایی را در زمان محدود کوتاه و در نتیجه با سرعت بیشتری دریافت می کردند محدوده زمانی برای این شرایط حدود 9 دقیقه بود.
نتایج نشان داد مصرف غذا به آهستگی با وجود اینکه دریافت غذا را کاهش میدهد اما احساس گرسنگی کمتری در فرد باقی می گذارد. سرپرست نویسندگان این مطالعه پروفسور  Meena Shah در این باره معتقد است؛ افرادی که غذای خود را به آهستگی می خورند بهتر می توانند حس سیری و گرسنگی را درک کنند. همچنین به نظر میرسد آهسته غذا خوردن دریافت آب و بزرگ شدن معده را افزایش میدهد.
نتایج مطالعه نشان داد  شرکت کنندگان با وزن طبیعی در شرایط آرام غذا خوردن 88 کیلوکالری کمتر دریافت کردند و این مقدار برای افراد چاق و دارای اضافه وزن 58 کیلوکالری بود. در واقع کاهش کالری مصرفی در افراد با وزن نرمال 10 % و در افراد چاق یا دارای اضافه وزن 8 % بود.
هم چنین آهسته غذا خوردن میزان گرسنگی بعد از وعده غذایی را کاهش داده و از این طریق می تواند به کنترل وزن کمک کند.

منابع:


Source: Meena Shah, et al “Slower Eating Speed Lowers Energy Intake in Normal-Weight but not Overweight/Obese Subjects”  Journal of Nutrition Education and Behavior Vol. 42, Issue 2, Pages 99-105  
 

نظرات بسته شده است.