آنتی اکسیدان ها و فشار خون

بر اساس مطالعه ای در انستیتوی قلب و عروق نشان داده شد که کمبود آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به بیماری گرفتگی عروق محیطی در هنگام فعالیت ورزشی می تواند موجب افزایش فشار خون گردد.
بیماری عروق محیطی (PAD) یکی از عوامل مرگ ناشی از رویدادهای قلبی می باشد. کاهش جریان خون در پاها موجب درد در این ناحیه و افزایش فشار خون در افراد مبتلا به PAD می گردد. چگونگی رخداد و سازو کار این علایم مشخص نیست. به گفته متیو مولر نویسنده مسئول این مقاله؛ بر اساس یافته های مطالعات قبلی نشان داده شد که کاهش میزان آنتی اکسیدان ها در خون موجب افزایش گونه های فعال اکیسژن و در نتیجه آسیب سلولی می گردد که با PAD شدید در ارتباط است. آنتی اکسیدان ها  با مهار گونه های فعال اکسیژن و کاهش فشار اکسایشی نقش دارند. در این مطالعه نشان داده شد که فشار خون در هنگام فعالیت ورزشی در افراد مبتلا به PAD شدید افزایش می یابد، مولر در ادامه افزود؛ با اضافه کردن آنتی اکسیدان ویتامین C به خون آزمودنی ها متوجه کاهش فشار خون در هنگام فعالیت ورزشی شدیم. ویتامین C موجب کاهش بیشتر فشار خون در افراد PAD نسبت به  افراد سالم نشد، و با افزتیش شدت فعالیت ورزشی میزان تأثیر مذکور کاهش یافت ولی باز هم به قوت خود باقی بود. بدین ترتیب مکمل یاری آنتی اکسیدانی رژیم افراد مبتلا به PAD می توان به آن ها کمک بزرگی در زمینه کاهش فشار خون داشته باشد، با این حال هنوز در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری است.
 

منبع:

M. D. Muller, et al. Oxidative Stress Contributes to the Augmented Exercise Pressor Reflex in Peripheral Arterial Disease Patients. The Journal of Physiology, 2012

نظرات بسته شده است.