آنتی اکسیدان ها و اثرات فعالیت ورزشی

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که یک ترکیب انتی اکسیدانی موجد در انگور قرمز وسایر گیاهان، می تواند مانع اثرات مفید فعالیت ورزشی بر سیستم قلبی و عروقی مردان مسن شود. امروزه رسوراتول (Resveratrol) به عنوان یک عامل ضد پیری بسیار مورد توجه قرار دارد و در حال حاضر انواع زیادی از مکمل ها رژیم غذایی حاوی این ماده می باشند، که نقش مهمی در کاهش بیماری های قلبی و عروقی دارد. با وجود این در یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که دریافت یک رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد آنتی اکسیدانی می تواند مانع  فواید قلبی و عروقی فعالیت ورزشی شامل کاهش فشار خون و کلسترول شود. برخلاف این نتایج یک مطالعه حیوانی که نشان داد رسوراتول می توان موجب پیشبرد فواید قلبی و عروقی شود، این مطالعه ی انسانی نشان داد که رسوراتول در مردان مسن می تواند مانع بروز اثرات مفید فعالیت ورزشی بر سیستم قلبی عروقی شود. این مطالعه بر روی 27 مرد در دامنه ی سنی 65 سال و به مدت 8 هفته انجام شد. در مدت این 8 هفته تمام آزمودنی ها فعالیت ورزشی شدید انجام دادند، درحالی که نیمی از آن ها روزانه در حدود 250 میلی گرم رسوراتول خوردند و مابقی دارونما دریافت می کردند. این مطالعه یک مطالعه ی دوسوکور بود. بر اساس این مطالعه نشان داده شد که تمرینات ورزشی در پیشبرد پارامترهای سلامت قلبی و عروقی بسیار مؤثر است، اما مکمل یاری رسوراتول می تواند اثرات مفید تمرین بر سیستم قلبی و عروقی شامل فشار خون، مقادیر لیپید های سرمی و حداکثر اکسیژن مصرفی را کاهش دهد. لازم به ذکر است که مقادیر رسوراتول در این مطالعه بسیار زیادتر از آن چه از طریق رژیم غذایی و غذاها دریافت می شود، بود. با وجود این مطالعه ی مذکور بینش جدیدی را در زمینه ی اثر مکمل یاری آنتی اکسیدان ها بر سلامت انسان ها ایجاد کرد.

منبع:

Lasse Gliemann,  et al. Resveratrol Blunts the Positive Effects of Exercise Training on Cardiovascular Health in Aged Men.JPHYSIOL, 2013.
 

نظرات بسته شده است.