آلودگی هوا بر وزن نوزادان متولد شده اثر دارد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در نیویورک مواجهه با هوای آلوده در زمان بارداری به تولد نوزادان کم وزن تر منجر می شود.
مطالعات بسیاری اثرات منفی آلودگی هوا در دوران بارداری را نشان داده اند اما این بحث همچنان باقی مانده است.
Savitz سرپرست این مطالعه و همکارانش به بررسی وزن بیش از 250 هزار نوزاد متولد شده در نیویورک طی سال های 2008 تا 2010 پرداختند. بر اساس آدرس محل زندگی هر مادر و اطلاعات بدست آمده از سازمان بررسی هوای نیویورک، میزان مواجهه با آلودگی هوا برای هر مادر تخمین زده شد.
پژوهشگران بر ذرات معلق کوچکتر از 5/2 میکرومتر که بعنوان PM2/5 شناخته می شوند و دی اکسید نیتروژن متمرکز شدند.
نتایج نشان داد به ازاء هر 10 میکروگرم در متر مکعب افزایش ذرات معلق در هوا، وزن هنگام تولد 48 گرم کاهش میابد. به ازاء هر 10 پارت در میلیارد افزایش مواجهه با دی اکسید نیتروژن  وزن هنگام تولد 18 گرم کاهش میابد.
گرچه وزن هنگام تولد تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد اما نباید از نقش مواجهه با آلودگی هوا در طول دوران بارداری غافل شد.
علاوه بر بالا بودن آمار مرگ و میر در نوزادان متولد شده با وزن کم، مطالعات متعدد نشان داده اند که کم وزنی بدو تولد ممکن است منجر به افزایش خطر ابتلا  به بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و پر فشاری خون در سالهای بعدی زندگی نوزاد  شود.
 

نظرات بسته شده است.