آلودگی های شیر می تواند موجب پارکینسون شود

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که آلوگی های شیر می تواند در طولانی مدت موجب بروز پارکینسون شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترR. D. Abbott؛" ارتباط بین فرآروده های لبنی و بیماری پارکینسون در مطالعات پیشین مورد تأیید قرار گرفته است. باوجود این، مطالعه ما عمدتاً به ارتباط بین شیر و بروز علایم پارکینسون پرداخته است." پژوهشگران در این مطالعه، 449 مرد در دامنه سنی 54 سال را به مدت 30 سال پیگیری کردند. برای بررسی علایم پارکینسون نواحی ویژه ای از مغز آزمودنی ها سنجیده شد. درواقع، میزان کاهش سلول های مغزی در ناحیه substantia nigra پیش از بروز علایم پارکینسون سنجیده شد. علاوه براین، پژوهشگران 116 باقیمانده مغزی نیز بررسی کردند. این آلاینده ها در مقادیر زیادی در شیر وجود داشتند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری مطالعه نشان داد که در بین افراد غیر سیگاری آن هایی که روزانه بیش از دو لیوان شیر می نوشند، تعداد سلول های مغزی شان در نواحی substantia nigra   حدود 40 درصد کمتر از افرادی است که روزانه به میزان کمتری شیر می نوشند. نکته قابل توجه این است که در مورد افراد سیگاری هیچ همبستگی بین کاهش سلول های مغزی و دریافت شیر مشاهده نشد. مدارک پیشین نیز نشان دادند که احتمال ابتلا به بیماری مغزی پارکینسون در افراد سیگاری کمتر است. پژوهشگران برای روشن شدن سازوکارهای مؤثر در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری دارند. مقاله مرتبط با این مطالعه به صورت آنلاین در مجله Neurology منتشر شد.  

منبع:


R. D. Abbott, et al. Midlife milk consumption and substantia nigra neuron density at death. Neurology, 2015
 

نظرات بسته شده است.