آرتریت روماتوئید و تشدید خطر لختگی خون

نتایج یک مطالعه جدید ادعا می کند  که افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید در معرض خطر بیشتری برای شکل گیری لخته های خونی در عروق  خود هستند.
آرتریت روماتوئید بیماری است که معمولا بین سنین 25 تا 55 سال شایع بوده و باعث ایجاد التهاب  در مفاصل و در نتیجه تورم، سختی، درد و کاهش کارکرد مفاصل  می شود.
در این مطالعه پژوهشگران 45000 فرد مبتلا به آرتریت روماتوئید و همین تعداد  افراد سالم سوئدی را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.
از میان مبتلایان به آرتریت روماتوئید، تقریبا 2/2% از این افراد از مشکل لخته شدن خون رنج می بردند درحالیکه این مقدار در افراد سالم نصف یعنی 1/1 بود. هم چنین این خطر در طول زمان بستری بودن در بیمارستان بیشتر می باشد. پژوهشگران سوئدی افزودند، چنانچه لخته های خونی به سمت ریه حرکت کنند، آمبولی ریه رخ داده و می تواند به حمله قلبی یا سکته منجر شود. در هر دو گروه بروز لخته های خونی در اولین سال پس از بستری شدن رایج تر بود.
دکتر Marie Holmqvist سرپرست این تیم تحقیقاتی افزود، از سایر عوامل خطر برای بروز این مشکل می توان به ژن ها، استعمال تنباکو و عدم فعالیت که بیشتر در بیماران آرتریتی متوسط و شدید شایع است اشاره کرد. با تعیین این رابطه آشکار باید در مورد تشکیل لخته های خونی در بیماران آرتریت روماتوئید هوشیار بود.

منبع:

Marie Holmqvist et al “Risk of Venous Thromboembolism in Patients With Rheumatoid Arthritis and Association With Disease Duration and Hospitalization” Journal of the American Medical Association, 2012

نظرات بسته شده است.