آب چغندر به کاهش فشار خون کمک می کند

نتایج یک مطالعه جدید در آمریکا نشان داده است که نوشیدن روزانه یک فنجان آب چغندر می تواند موجب کاهش فشار خون شود. بررسی های جدید نشان داد، افراد مبتلا به فشار خون بالا که روزانه 8 اونس آب چغندر بنوشند کاهش فشار خون در حدود 10 میلی متر جیوه را تجربه می کنند.
آب چغندر حاوی 2/0 گرم نیترات رژیمی می باشد که برابر با نیترات موجود در یک کاسه بزرگ کاهو یا شاید دو عدد چغندر است. نیترات در بدن ابتدا به یک ترکیب شیمیایی به نام نیتریت و سپس اکسید نیتریک خون تبدیل می شود. اکسید نیتریک گازی است که موجب گشاد شدن عروق خونی می گردد.
این مطالعه شامل 8 زن و 7 مرد با فشار خون سیستولیک بین 140 تا 159 میلیمتر جیوه بود، این افراد بیماری دیگری نداشته و از داروهای فشار خون نیز استفاده نمی کردند. شرکت کنندگان در این مطالعه روزانه 250 میلی لیتر آب چغندر یا آب حاوی مقادیر کم نیترات نوشیده و طی 24 ساعت آینده فشار خون آنها اندازه گیری می شد.
نتایج نشان داد، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه دریافت کننده آب چغندر، حتی پس از بازگشتن سطح نیتریت در خون به میزان قبل از دریافت آب چغندر، نسبت به گروه دریافت کننده دارونما پایین تر بود. این اثر3 تا 6 ساعت پس از دریافت آب چغندر مشهودتر بود اما اثرات مثبت آن تا 24 ساعت ادامه داشت.
یافته های این بررسی نشان داد مصرف سبزیجات غنی از نیترات مثل سبزیجات برگ سبز و چغندر  یک روش آسان  برای مدیریت فشار خون بالا می باشد.

منبع:

Amrita Ahluwaliam, et al “Enhanced vasodilator activity of nitrite in hypertension: critical role for erythrocytic xanthine oxidoreductase and translational potential”, Hypertension, 2013

نظرات بسته شده است.