توده پستانیBreast lumps

 • توده پستانی، رشد بافت ها ی است که در درون سینه وجود دارد. توده پستانی اغلب به طور مترادف به عنوان یک حجم، گوشت اضافی، تورم، ضخامت و یا پری توصیف شده است.

  توده پستانی به طور متمایز و با مرز مشخصی است؛ یا محدوده ضخیم شده ای در پستان را در برمی گیرد که کمی برجسته تر یا متفاوت تر از بافت احاطه کننده سینه و بافت پستان دیگر است. شما ممکن است متوجه تغییرات پستان همراه با توده پستان، مانند قرمزی پوست، بادکردگی، فرورفتگی یا جمع شدگی شوید. همچنین شما ممکن است متوجه عدم تقارن سینه ها یا تو رفتگی نوک پستان و یا علائم درد سینه یا ترشح از نوک پستان شوید.

  گاهی اوقات، وجود توده در پستان نشانه ای از سرطان پستان می باشد. به همین دلیل است که باید معاینات پزشکی را بی درنگ انجام دهید. خوشبختانه، با این حال، بیشتر توده های پستانی غیرسرطانی (خوش خیم) می باشند.

 • وجود توده در پستان می تواند به دلیل موارد زیر باشد:

  •  سرطان پستان

  •  کیست های پستان

  •  فیبروآدنوما

  •  سینه فیبروکیستیک

  •  هامارتوم

  •  آسیب یا ترومای پستان

  •  پاپیلومای داخل مجاری

  •  لیپوما: توده چربی که معمولاً بی ضرر است.

  •  ورم پستان

  •  کیست شیر (galactocele): یک کیست پر از شیر که معمولاً بی ضرر است.

   

   

 • از پزشک خود وقت ملاقات برای ارزیابی وجود توده در پستان وقت بگیرید اگر:

  •  توده پستانی جدید یا غیر معمول و متفاوت از بافت اطراف آن و یا متفاوت از بافت پستان دیگر احساس می کنید.

  •  توده پستانی از بین نمی رود و یا پس از دوره قاعدگی بعدی بزرگتر نمی شود.

  •  متوجه میشوید که توده پستانی تغییر کرده است یعنی بزرگتر، سفت تر و یا نسبت به بافت های اطراف پستان تغییرات متمایز کننده تری پیدا کرده است.

  •  در نوک پستان، ترشحات خونی و خود به خودی دارید.

  •  متوجه تغییرات پوست سینه، مانند قرمزی، پوسته پوسته شدن، فرورفتگی یا جمع شدگی شوید.

  •  نوک پستان حالت تو رفتگی پیدا کرده، اگر چه به طور معمول بدین صورت نیست.