افزایش گلبول های قرمز (اریتروسیتوز)Erythrocytosis

 • افزایش تعداد گلبول های قرمز در رگ های خونی را اریتروسیتوز می نامند. گلبول های قرمز توسط مغز استخوان ساخته شده و وظیفه انتقال اکسیژن از ششها به بافت ها را دارند. تعداد سلول های قرمز خون به طور کلی برای آقایان بیش از 5.72 میلیون در هر میکرولیتر و 5.03  میلیون در هر میکرولیتر برای زنان تعریف شده است. در کودکان نیز، با توجه به سن و جنس این مقدار متفاوت است.

 • افزایش گلبول های قرمز خون ممکن است به دلالیل زیر رخ دهد:

  • افزایش تولید گلبول های قرمز خون جهت جبران سطوح پایین اکسیژن به علت عملکرد ضعیف قلب یا ریه.
  • افزایش تولید گلبول های قرمز خون جهت جبران کاهش سطح اکسیژن در ارتفاعات بالا.
  • افزایش آزاد سازی یک نوع پروتئین (اریتروپویتین یا EPO) توسط کلیه ها که تولید گلبول های قرمز خون را زیاد می کند.
  • تولید بیش از حد گلبول های قرمز خون توسط مغز استخوان .
  • کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط گلبول های قرمز خون .
  • از دست دادن پلاسمای خون (بخش مایع خون)، که اغلب به علت تخلیه سدیم و آب رخ داده و سبب پیدایش سطوح بالاتر گلبول های قرمز خون می شود.

   

  از عوامل خاصی که در ازدیاد تعداد گلبول های قرمز خون تاثیر دارد می توان به علل زیر اشاره کرد:

  • استروئیدهای آنابولیک، که باعث تحریک تولید گلبول های قرمز خون می شوند.
  • مسمومیت با مونوکسید کربن.
  • بیماری های قلبی مادرزادی در بزرگسالان.
  • COPD (بیماری مزمن انسدادی ریه).
  • کم شدن آب بدن .
  • دوپینگ: تزریق اریتروپویتین (EPO) به منظور ارتقاء عملکرد ورزشی.
  • نارسایی قلبی.
  • هموگلوبینوپاتی: تحلیل ظرفیت حمل اکسیژن توسط گلبول های های قرمز که در هنگام تولد رخ می دهد.
  • سرطان کلیه.
  • پیوند کلیه.
  • زندگی در ارتفاعات بالا و در فضاهایی که اکسیژن کمتری وجود دارد.
  • انواع دیگر بیماری های قلبی.
  • انواع دیگر بیماری های ریوی.
  • پلی سیتمی ورا.
  • فیبروز ریه.
  • استعمال دخانیات، که ممکن است سبب کاهش میزان اکسیژن خون شود.

   

   

 • درصورت افزایش غیرمنتظره تعداد سلول های قرمز خون، هر چه سریعتر به پزشک مراجعه کنید. در این موارد اغلب پزشک متخصص جهت تشخیص دقیق بیماری انجام آزمایش را توصیه کرده و راهنمایی های لازم صورت می گیرد.