افزایش گلبول های سفید خون (لکوسیتوز)High white blood cell count

 • افزایش تعداد گلبول های سفید به معنای افزایش سلول های در گردش مقابله کننده با بیماری (لکوسیت ها) در خون است. افزایش تعداد گلبول های سفید را لکوسیتوز نیز می نامند.

  آستانه بالایی تعداد گلبول های سفید در بیماری های مختلف، متفاوت است. تعداد بیش از 11000 لکوسیت در یک میکرولیتر خون فرد بزرگسال معمولاً به عنوان لکوسیتوز در نظر گرفته می شود. آستانه بالایی تعداد گلبول های سفید در کودکان بر حسب سن و اندازه متغیر است.
   

 • افزایش تعداد سلول های سفید خون معمولاً نشانه یکی از موارد زیر می باشد:
  •    افزایش تولید گلبول های سفید برای مقابله با عفونت
  •    واکنش دارویی که سبب افزایش تولید گلبول های سفید شود
  •    بیماری مغز استخوان که منجر به ناهنجاری های با تولید بالای گلبول سفید گردد
  •    اختلال سیستم ایمنی که تولید گلبول های سفید را افزایش دهد

   

  برخی علل خاص که در افزایش تعداد گلبول های سفید نقش دارند، عبارتند از:
  •    لوسمی لنفوسیتیک حاد
  •    لوسمی میلوژنی حاد
  •    آلرژی، مخصوصاً واکنش های آلرژیک شدید
  •    لوسمی لنفوسیتیک مزمن
  •    لوسمی میلوژنی مزمن
  •    داروها، از جمله کورتیکواستروئیدها و اپی نفرین
  •    میلوفیبروزیس
  •    عفونت های باکتریایی خاص
  •    عفونت های ویروسی خاص
  •    پلی سیتمی ورا
  •    آرتریت روماتوئید
  •    استعمال دخانیات
  •    استرس، مثل استرس های شدید عاطفی یا جسمی
  •    توبرکلوزیس (سِل)
  •    سیاه سرفه

   

   

 • معمولاً زمانی متوجه افزایش تعداد گلبول های سفید می شوید که پزشک برای تشخیص بیماری کنونی شما دستور انجام آزمایش خون داده باشد. تشخص این امر بر حسب اتفاق یا به طور ناخواسته نادر است. با پزشک خود درباره تفسیر نتایج مشورت نمایید. افزایش تعداد گلبول های سفید و نتایج ناشی از آن می تواند نشان دهنده بیماری نیز باشد که در این حالت پزشک تست های دیگری را برای ارزیابی بیشتر توصیه می کند.