گوشت به اندازه قند در بروز چاقی موثر است.

در حال حاضر 9/1 میلیارد بزرگسال در سراسر جهان به اضافه وزن و بیش از 600 میلیون نفر به چاقی مبتلا هستند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت علت چاقی عدم تعادل بین انرژی مصرف شده و انرژی دریافتی است. بنابراین کاهش انرژی دریافتی از طریق کاهش مصرف چربی ها و قندها شانس بروز چاقی را کاهش می دهد. با این حال، یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که مصرف گوشت نیز می تواند احتمال بروز چاقی را افزایش دهد. این یافته ها نشان می دهد که مصرف گوشت به اندازه قند در بروز چاقی نقش دارد. در این مطالعه ارتباط بین مصرف گوشت و چاقی در 170 کشور مورد بررسی قرار گرفت.
گوشت منبع ارزشمند پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی است. راهنماهای رژیمی توصیه می کنند که به منظر کنترل میزان کلسترول خون و کاهش خطر بیماری های قلبی و سرطان روده مصرف گوشت قرمز و گوشت های فرآوری شده که غنی از چربی های اشباع هستند کاهش یابد. با این حال، به گفته محققان مطالعه حاضر پروتئین موجود در گوشت مستقیماً سبب بروز چاقی می شود. به طوریکه قند مسئول 50 درصد چاقی و مصرف گوشت نیز مسئول 50 درصد باقیمانده است. احتمالاً پروتئین مازاد دریافتی از گوشت به صورت چربی در بدن انسان ذخیره شده و سبب افزایش وزن می گردد.
منبع:

Meat consumption providing a surplus energy in modern diet contributes to obesity prevalence: an ecological analysis. BMC Nutrition, 2016

نظرات بسته شده است.