کاهش وزن موفق با تغییر همزمان رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی

 

مروزه با شیوع مشکل اضافه وزن و چاقی، محققان بیش از پیش در پی راهکار های مناسبی برای رفع مشکل چاقی شده اند و به این منظور بررسی های متعددی صورت داده اند. اکثر مردم می دانند که راه حل سالم ماندن، درست غذا خوردن و داشتن فعالیت بدنی کافی است اما بسیاری از افراد برای تحقق این هدف، سعی دارند در ابتدا یکی از این دو مورد را محقق سازند.
اخیرا با توجه به بررسی انجام گرفته، محققان به این نتیجه رسیده اند که تمرکز بر روی تغییر همزمان رژیم غذایی و فعالیت بدنی، می تواند نسبت به تغییر دوره ای آنها موثرتر واقع شود اما چنانچه فرد تمایل دارد یکی از آنها را در ابتدا آغاز نماید، توصیه می شود با اجرای فعالیت بدنی شروع کند.
محققان در این بررسی 200 فرد غیرفعال 45 سال و بالاتر را که رژیم غذایی نامناسبی داشتند را انتخاب کردند. شرکت کنندگان به 4 گروه تقسیم شدند و برای هر گروه یک نوع مشاوره تلفنی در نظر گرفته شد.
آموزشی که به گروه های مختلف داده شد به شرح زیر بود: 
گروه اول: تغییر رژیم غذایی و فعالیت بدنی
گروه دوم: تغییر رژیم غذایی بدون تغییر در فعالیت بدنی
گروه سوم: تغییر فعالیت بدنی بدون تغییر در رژیم غذایی 
گروه چهارم: تکنیک های مدیریت استرس بدون مداخله در رژیم غذایی و فعالیت بدنی 
شرکت کنندگان در این مطالعه برای مدت یک سال پیگیری شدند. در ابتدای برنامه، شرکت کنندگان با مشاورین ملاقات حضوری داشتند و سپس هر ماه به مدت 10-15 دقیقه به طور تلفنی مشاوره، پشتیبانی و پیگیری شدند.
با توجه به نتایج این مطالعه، علی رغم مشکلاتی که برای تغییرات چندگانه در روال زندگی افراد وجود داشت اما کسانی که آموزش تغییر همزمان رژیم غذایی و فعالیت بدنی را داشتند نسبت به سایرین در رسیدن به میزان مطلوب فعالیت بدنی توصیه شده (یعنی 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته) و تغذیه مناسب (5-9 واحد میوه و سبزی در روز و کم کردن درصد انرژی دریافتی روزانه از چربی ها به 10% یا کمتر) موفق تر بودند.
افرادی که فعالیت بدنی را زودتر آغاز کرده بودند توانستند کنترل بهتری بر رژیم غذایی و فعالیت بدنی خود داشته باشند اما بازهم به خوبی گروه اول نبودند. افرادی که برنامه را با تغییر رژیم غذایی آغاز کرده بودند کنترل خوبی بر رژیم غذایی خود داشتند اما نتوانستند در رسیدن به فعالیت بدنی کافی موفق باشند. 
نکته عملی: با توجه به نتایج این مطالعه، اجرای فعالیت بدنی و تغییر رژیم غذایی به شکل  همزمان موجب موفقیت کلی در برنامه بوده است لذا توصیه می شود جهت ارتقای کیفیت زندگی، افراد برنامه ای جدی جهت اجرا و اصلاح هردو مورد فوق الذکر را به صورت همزمان در زندگی خود لحاظ کنند. 
واژگان کلیدی:رژیم غذایی، فعالیت بدنی، کاهش وزن
منبع:
King AC et al. Annals of Behavioral Medicine, 2013
 

 

نظرات بسته شده است.