چرا فعالیت ورزشی بر برخی از افراد چاق اثر ندارد؟

 

اغلب به افراد چاق توصیه می شود که تحرکشان را بیشتر کنند و ورزش کنند. اما، یافته های حاصل از یک مطالعه توسط محققین دانشگاه Stavanger در نروژ نشان داد که این موضوع می تواند موجب افزایش پاسخ های فیزیولوژیکی استرسی شود و به همین خاطر موجب سخت تر شدن کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام در این قبیل از افراد می گردد. نتایج این پژوهش ممکن است توضیحی باشد برای مشکلاتی که افراد چاق علارغم تلاش زیاد برای کاهش وزن با آن مواجه هستند. در واقع، بیشتر به افراد چاق توصیه می شود که برای موفقیت در کاهش وزن و رسیدن به وزن مطلوب از رژیم غذایی و نیز برنامه ورزشی پیروی کنند، با وجود این چگونگی مقابله با استرس را نیز باید به آن ها آموخت. نتایج این مطالعه در Journal of Exercise Physiology  به چاپ رسید. در این پژوهش 17 آزمودنی با شاخص توده بدنی بیشتر از 35 به مدت 22 هفته در یک برنامه تغییر سبک زندگی شامل رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و سمینارهای ویژه شرکت داده شدند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان کاهش وزن آزمودنی ها پس از اصلاح عادات غذایی و نیز کاهش استرس بیشتر از میزان قابل انتظار بود. این میزان کاهش وزن با مقادیر کورتیزول رابطه داشت به طوری که میزان کاهش وزن در افرادی که مقادیر کورتیزول شان در حالت ناشتا بیشتر بود کمتر گزارش شد. محققین در این مطالعه بر این باورند که استرس و افزایش کورتیزول می تواند کاهش وزن را مشکل کند.
منبع: 
Brynjar Foss, Lars Rune Sæterdal, Oddmund Nordgård, Sindre M Dyrstad. Exercise can alter cortisol responses in obese subjects. Journal of Exercise Physiology Online, 01/2014

نظرات بسته شده است.