چاقی پدر و خطر سرطان در فرزند

سلامت فرزندان در هر سن و هر شرایطی برای والدین ارزشمند است. جالب آن که برخی دانشمندان در بسیاری موارد سلامت والدین را بر سلامت کودکان تاثیرگذار می دانند. مطالعات گذشته نشان داده بود که سلامت مادران، به خصوص برنامه غذایی آنها قبل از زایمان بر سلامت کودک تاثیرگذار است. اخیرا محققین دانشگاه دوک فرضیه ای را مبنی برتاثیرگذاری وزن پدر بر سلامت کودک ارائه دادند.
در این راستا پژوهشگران به جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد وزن والدین و ارزیابی DNA از بند ناف نوزادان به منظور تعیین ارتباط میان الگوی متیلاسیون DNA کودکان و چاقی پدر ومادر پرداختند.
این پژوهشگران دریافتند علاوه بر اینکه تغذیه و عوامل محیطی در دوران بارداری مادر می‌تواند در سلامت کودکان تأثیرگذار باشد، چاقی پدر نیز می‌تواند از طریق تغییرات ژنتیکی در سلامت فرزندان نقش داشته باشد.
کاهش متیلاسیون در ژن فاکتور رشد شبه انسولینی2 (IGF2) در نوزادان با افزایش خطر بروز سرطان در آینده مرتبط است و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است متیلاسیون DNA در ژن IGF2 میان کودکانی که پدرانشان چاق بودند به طور معناداری پایین‌تر از کودکانی بود که پدرانشان دارای وزن نرمال بودند، این امر نشان می‌دهد چاقی پدر می‌تواند با افزایش خطر ابتلای کودک به برخی از سرطان‌ها ارتباط مستقیم داشته باشد.
در طی اسپرماتوژنز – تشکیل ساختار اسپرم- بعضی مناطق بر روی DNA ممکن است به شرایط محیطی حساس باشند. این تاثیراتی که بر DNA اعمال می شود به نسل بعدی انتقال می یابد. احتمالا تغذیه نامناسب و سطح هورمون ها در پدران چاق می تواند به متیلاسیون ناقص DNA و یا علامت گذاری ژنومی غیرپایدار سلول های اسپرم منتهی شود.
نکته عملی:  چاقی والدین می تواند بر افزایش احتمال بوجود آمدن چاقی در نسل بعدی تاثیرگذار باشد. تغذیه بد، وزن نامناسب و یا سطح غیرطبیعی هورمون ها حتی در پدران چاق نیز می تواند در این زمینه نقش داشته باشد. نتایج این مطالعه به اهمیت چاقی پدر در بروز سرطان در فرزندان اشاره می نماید.

منبع: 

BMC Medicine 2013
 

نظرات بسته شده است.