وعده های غذایی آماده با میزان کنترل شده افراد را به کاهش وزن بیشتر تشویق می کنند.

چاقی یک نگرانی اصلی برای سلامت در ایالت متحده آمریکاست که بیش از یک سوم بزرگسالان را تحت تاثیر قرار داده و خطر سکته مغزی، دیابت نوع 2، بیماری های قلبی و بعضی از انواع سرطان را افزایش می دهد. نبود تعادل در انرژی دلیل کلیدی چاقی است. زمانی که دریافت انرژی از غذا و نوشیدنی ها بیشتر از میزان انرژی مصرفی از طریق فعالیت فیزیکی، هضم، تنفس و دیگر عملکردهای بدن باشد، در طول زمان افزایش وزن رخ می دهد. پرخوری یک عامل اصلی برهم خوردن تعادل انرژی است و کاهش سهم غذاها یک روش موثر برای کاهش وزن و مقابله با چاقی است. وعده غذایی آماده به طور معمول به عنوان بخشی از رژیم غذایی سالم در نظر گرفته نمی شود، با این حال یک مطالعه جدید بیان می کند که وعده های غذایی آماده می تواند ابزاری مفید برای کاهش وزن باشد.
نتایج این مطالعه که در سال 2016 در مجله Obesity منتشر شده است بیان می کند بزرگسالانی که  در مدت 3 ماه، دو بار در روز از وعده های غذایی بسته بندی شده کنترل شده از نظر میزان، استفاده می کردند نسبت به کسانی که خودشان وعده غذایی خود را انتخاب می کردند بیشتر وزن کم کردند. علاوه براین بزرگسالانی که وعدهای غذایی بسته بندی شده و آماده استفاده کردند از نظر سطوح کلسترول و دیگر عوامل خطر تاثیرگذار بر سلامت قلب و عروق وضعیت بهتری داشتند.
در این مطالعه تیم تحقیقاتی 183 فرد بزرگسال را در یکی از سه گروه رژیمی برای 3 ماه قرار دادند. یک گروه دو بار در روز وعده غذایی آماده استفاده می کردند، گروه دیگر دو بار در روز وعده های غذایی آماده با پروتئین بالا دریافت می کردند، در حالی که شرکت کنندگان در گروه دیگر خودشان وعده غذاییشان را انتخاب می کردند.
در پایان 3 ماه، محققان مشاهده کردند 74% از شرکت کنندگانی که دو وعده غذایی آماده دریافت می کردند نسبت به افرادی که وعده خود را انتخاب می کردند به کاهش وزن بیشتری دست یافتند. به طور میانگین افرادی که وعده های آماده دریافت کردند حدود 8% وزن اولیه خود را کم کردند، در مقایسه با 6% کاهش وزن در افرادی که خود وعده غذایی را انتخاب می کردند. علاوه براین افرادی که وعده غذایی آماده دریافت کردند کاهش در کلسترول LDL و دیگر عوامل خطر قلبی و عروقی را نشان دادند.
نکته عملی: کاهش انرژی دریافتی فاکتور کلیدی برای کاهش وزن است. اما این کار برای بیشتر افراد دارای اضافه وزن و یا چاق مشکل است. این روش یعنی آماده کردن وعده های غذایی بر اساس مقادیر کنترل شده، می تواند یک روش موثر برای درمان چاقی باشد.
منبع:

Cheryl Rock et al. “Prepackaged Portion-Controlled Meals Can Lead to Greater Weight Loss Than Self-Selected Portions, Research Says”. Obesity, 2016

نظرات بسته شده است.