هفته پانزدهم بارداری

وضعیت رشد کودک شما

والدین همیشه از لطافت پوست نوزادشان در تعجب هستند. پوست کودک شما بطور مداوم در حال تکامل بوده و بسیار نازک و شفاف است. بطوریکه شما می توانید رگ های خونی او را به راحتی ببینید. رشد موها روی ابرو و سر کودک ادامه دارد. گوش های کودک شما هم اکنون تقریبا در جای خود قرار گرفته اند، گرچه هنوز کمی پایین هستند.

اسکلت و ماهیچه های کودک شما نیز به تکامل ادامه می دهند. کودک شما احتمالا حرکات زیادی در سر و دهان، دست و پا و مچ ها دارد. 

 

وضعیت بدن شما

آیا هنوز کاملا باور نکرده اید که باردارید؟ خیلی از زنان معتقدند تا زمانی که  لباس های مخصوص بارداری  نپوشند توجه دیگران به شکم برآمده شان جلب نشود درک واقعی بارداری آغاز نمی شود. برای بسیاری، درک این واقعیت، توام با  ترس و لذت است. طبیعی است که در این دوران احساسات شما به شدت متغیر باشد (به خاطر تغییرات هورمونی). حس دیگری که ممکن است با آن مواجه شوید ، گیجی و حواس پرتی است. حتی منظم ترین خانم ها نیز اعتراف می کنند که بارداری سبب فراموشی و حواس پرتی آنها می شود.  تلاش کنید استرس ها و هیجانات زندگی را در این دوران به حداقل برسانید و سعی کنید تغییرات روحی خود را تحت کنترل بگیرید و از وجود آنها خیلی آزرده خاطرنشوید زیرا کاملا موقتی هستند.

نظرات بسته شده است.