هفته هفتم بارداری

وضعیت رشد کودک شما

کودک دائما خود را به زندگی در محیط رحم سازگار می سازد. در این هفته بند ناف شکل می گیرد که تنها راه ارتباطی کودک با بدن شما در دوران بارداری است. تامین اکسیژن و سایر مواد مغذی مورد نیاز جنین و همچنین تخلیه مواد زاید از طریق آن صورت می گیرد. همچنین مجرای گوارشی و شش های کودک به رشد خود  ادامه می دهند. آیا شما بی صبرانه منتظر دیدن صورت دختر یا پسرتان در روز تولد هستید؟  تا آن روز زمان زیادی باقی مانده است اما صورت کودک تان در این زمان کم کم شکل می گیرد. دهان، سوراخ های بینی، گوش ها، چشم ها و بعضی دیگر از اجزای صورت در این هفته مشخص تر می شوند. آیا شما در ذهنتان، توپ بازی با کودکتان را تصور می کنید؟ جوانه دست ها که هفته گذشته بوجود آمده بودند، حالا به شکل یک پاروی کوچک در می آیند.

 

وضعیت بدن شما

بارداری سبب ایجاد تغییرات بسیار در گردنه رحم می شود. در این هفته موکوسی تولید می شود که به صورت درپوشی روی گردن رحم قرار می گیرد و با بستن آن از رحم محافظت می شود (این موکوس زمانی که وقت زایمان فرا می رسد در اثر اتساع لوله های رحمی، از بین خواهد رفت).

نظرات بسته شده است.