هفته سی و پنجم بارداری

وضعیت رشد فرزند شما

وزن فرزند شما حدود 2400 گرم است. اما در این هفته فرزند شما وزن گیری سریعی خواهد داشت، یعنی حدود 226 تا 340 گرم در هفته. چربی در تمام نقاط بدن کودک شما به خصوص دور بازوها شروع به ذخیره شدن می کند، به خاطر این افزایش سایز جای کودک در رحم تنگ و محدود می شود. بنابراین حرکات جنینی افزایش می یابد، اما قویتر و بسیار پرزورتر می شوند. اگر کودک شما در موقعیتی باشد که اول سرش قرار گرفته یعنی سر او در استخوان زهاری قرار گرفته آماده ی وضع حمل است.

 

وضعیت بدن شما

ارتباطی که با جنین در حال رشد در بدنتان احساس می کنید زمانی که کودک متولد می شود قویتر می شود. این ارتباط مشتاقانه بین شما و فرزندتان چیزی نیست که در یک لحظه یا چند دقیقه اتفاق بیفتد. این اتفاق قبلا افتاده و با زمان پیشرفت کرده است. در این ارتباط نه تنها شما می خواهید از کودک مراقبت کنید و او را مورد توجه و علاقه خود قرار دهید، بلکه شیر دادن به کودک باعث ایجاد احساس امنیت کودک در محیط خارج از رحم می شود.

 

 

نظرات بسته شده است.